ตั้งศูนย์ดิจิทัลยกระดับชุมชนสู่ยุคออนไลน์

โพสต์ทูเดย์ - ไอซีทีผุดศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศ ตั้งเป้าปีนี้ 600 แห่ง ดันเศรษฐกิจฐานรากเข้าสู่ตลาดค้าออนไลน์
          นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจดิจิทัลเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ท้องถิ่นขายสินค้าผ่านช่องทางการค้าออนไลน์และอี-คอมเมิร์ซ ดังนั้น กระทรวงไอซีทีจึงมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนัก ถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรูปแบบใหม่ โดยศูนย์แห่งนี้จะปรับพื้นที่ ให้เป็นพื้นที่ทำงาน (Working Space) คล้ายกับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของชุมชน
          ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีมีแผนจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้ได้ 600 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ จากเป้าหมาย 2,000 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ไอซีทีชุมชนแห่งแรกของประเทศที่ ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ จะแล้วเสร็จใน 2 เดือน
          นอกจากนี้ กระทรวงจะร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการเข้ามาอบรม และให้ความรู้แก่คนในชุมชนถึงวิธีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำธุรกิจดิจิทัล ซึ่งในระยะแรกจะเน้นการขายสินค้าของชุมชนผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แพลตฟอร์มทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควบคู่ไปกับช่องทางออฟไลน์ เช่น ตลาดประชารัฐในชุมชม
          นายแสวง สัตย์รัมย์ ผู้จัดการศูนย์ ไอซีทีชุมชน ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวเริ่ม ก่อตั้งจากความร่วมมือของเทศบาล ตำบลและชาวบ้าน ในระยะเริ่มแรกจัด อบรมการเรียนรู้ดิจิทัลเบื้องต้นให้กับ ผู้นำชุมชนทั้ง 4 ตำบล รวม 192 คน และศูนย์แห่งนี้ยังเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และด้านสันทนาการด้วย