ไอซีทีเรียกด่วนสร.กสท-ทีโอที แจงป่วนค้านตั้ง3บริษัทลูก

นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ สร.กสท เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้ทำหนังสือด่วนถึงตนและประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอนัดประชุมหารือร่วมกัน เรื่องแผนการแก้ไขปัญหาของทั้ง 2 บริษัท ในวันที่ 28 กรกฎาคม เพื่อหารือชี้แจงทำความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาของทีโอที และ กสท โดยเชิญประธานสหภาพทั้ง 2 แห่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องแห่งละไม่เกิน 5 คนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในส่วนของ กสท หลังจากหารือกับกระทรวงไอซีทีแล้ว จะนัดพนักงานชุมนุมเพื่อชี้แจงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแปรรูปครั้งนี้ ในวันเดียวกันด้วย เนื่องจากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาฮุบสมบัติของชาติหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นต่อบริษัท เศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงความมั่นคงของระบบโทรคมนาคม ตลอดจนพนักงานที่จะถูกปรับด้วย

          นายสังวรณ์กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าว โดยให้จัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นใหม่อีก 3 แห่ง ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของบริษัทแม่ ซึ่งต่างจากบริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทคู่แข่ง เช่น ทรู, เอไอเอส, ดีแทค, 3 บรอดแบนด์ ต่างก็มีบริษัทลูกภายใต้การกำกับของบริษัทแม่ ทุกบริษัทล้วนมีโครงข่ายใช้งานเป็นของตัวเอง โดยบริษัทลูกที่จัดตั้งขึ้นมานั้นประกอบธุรกิจที่แบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนแต่เอื้อประโยชน์ธุรกิจบริษัทในเครือซึ่งกันและกัน ดังนั้น รูปแบบโครงสร้างที่กระทรวงไอซีทีกำหนดให้จึงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาตามนโยบายเพื่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด แต่สร้างปัญหาให้กับ 2 องค์กร และผู้ใช้บริการมากขึ้น ทำให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 2 องค์กรอ่อนแอลง หากดำเนินการแล้วขาดทุน ใครจะรับผิดชอบ จะเป็นการเปิดช่องให้เอกชนเข้ามาฮุบเอาสมบัติชาติไปครอบครองหรือไม่อย่างไร โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร พนักงาน ความสำคัญของรัฐวิสาหกิจ และความมั่นคงของประเทศ

          "ปัญหาหลักขององค์กรเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กร การแทรกแซงทางการเมืองและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ที่ต้องปรับแก้เสียก่อน คือ การจัดซื้อจัดจ้างที่ทำให้มีต้นทุนที่สูงมาก (ซื้อของแพง) และการคอร์รัปชั่นภายในองค์กรรัฐวิสาหกิจ" นายสังวรณ์กล่าวว่า