ไอซีที ปั้น"มหาสารคาม" "เมืองดิจิทัล"ระดับภูมิภาค

 "อีจีเอ" โรดโชว์โครงการ "กอฟ แชนนัล โรดโชว์ 2016 : สมาร์ท ซิติเซ็น สมาร์ท ซิตี้" สู่ระดับภูมิภาค หวังโปรโมทบริการภาครัฐเชิงดิจิทัลสู่ประชาชน ขานรับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ล่าสุดดันจังหวัด "มหาสารคาม"ต้นแบบ "เมืองดิจิทัล" แห่งแรกของไทยระดับภูมิภาค
          นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีจีเอ เผยว่า อีจีเอจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City เพื่อร่วมพัฒนาระบบราชการยุคใหม่ เพื่อให้บริการประชาชน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการโรดโชว์ไปตามจังหวัดต่างๆ โดยในแผนจะจัดโรดโชว์ครอบคลุม 4 จังหวัด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ จ.มหาสารคาม จ.ราชบุรี จ.ชลบุรี และจ.นครสวรรค์
          เริ่มที่ จ.มหาสารคาม เนื่องจากเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบายดิจิทัล อีโคโนมีมาต่อเนื่อง และเป็นจังหวัดแรกที่อีจีเอได้ทดลองติดตั้งตู้ กอฟเวิร์นเม้นท์ คีออส ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อบริการประชาชน และผลักดันให้ จ.มหาสารคาม สู่จังหวัดต้นแบบ "เมืองดิจิทัล" แห่งแรกของไทยในระดับภูมิภาค
          โดยรูปแบบของเมืองดิจิทัล จะเน้นการสร้างบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยในโรดโชว์ครั้งนี้ ได้จำลองรูปแบบการให้บริการไว้หลายบริการ ได้แก่ กอฟ แชนนัล ที่จะเป็นศูนย์กลางเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว โดยมี 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ช่องทางแรก เว็บไซต์ GovChannel.go.th ในเว็บนี้จะพบทางเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นอีกหลายเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลและบริการภาครัฐ ไว้ด้วยกัน
          ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ภาษีไปไหน หรือ govspending.data.go.th ก็เป็นหนึ่งในเว็บไซต์หลักที่ถูกรวมไว้ใน GovChannel.go.th "ภาษีไปไหน"เป็นระบบข้อมูลการ ใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งเป็น บริการใหม่ ที่พัฒนาขึ้นตามมติที่ประชุม คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าดูว่าภาครัฐนำเงินภาษี ขอเราไปใช้ทำโครงการอะไรกันบ้าง และ ภาครัฐพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ
          ช่องทางที่ 2  โมบายแอพพลิเคชั่น GAC ศูนย์กลางแอพพลิเคชั่นภาครัฐ ให้ประชาชน ค้นหาแอพพลิเคชั่นภาครัฐและดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ใน ช่องทางที่ 2 นี้มีบริการใหม่อีกตัวหนึ่งชื่อว่า "G-News" แอพพลิเคชั่นที่ประชาชนสามารถใช้เป็นช่องทางรับข่าวสารได้ด้วย ช่องทางที่ 3 กอฟเวิร์นเม้นท์ คีออส หรือตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ ช่องทาง เข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้ด้วย บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งอยู่ที่ บิ๊กซี มหาสารคาม เป็นต้น
          อย่างไรก็ตาม ยังมีบริการโครงสร้างพื้นฐาน ที่ไว้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ จิน (GIN) ซึ่งนำเสนอในส่วนของ จิน คอนเฟอร์เรนซ์  ระบบห้องประชุมทางไกล บริการคลาวด์ภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมล์โกไทย (MailGoThai) อีเมล์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ  จี-แชท (G-Chat) แอพพลิเคชั่นสื่อสารออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
          นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จ.มหาสารคาม เป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ตอบสนองความต้องการประชาชน รวมถึงสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

          GovChannel.go.th ทางเชื่อม ไปสู่เว็บไซต์อื่นที่รวบรวมข้อมูล และบริการภาครัฐไว้ด้วยกัน

          'รูปแบบของเมืองดิจิทัล เน้นสร้างบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย'