"ไอซีที" สางปมธุรกิจดาวเทียม ไฟเขียวไทยคม 7 เข้าสู่สัมปทาน

นายอุตตมิ สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้กระทรวงไอซีทีจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์กิจการอวกาศและกิจการดาวเทียมของประเทศเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหากิจการดาวเทียมทั้งระบบ
          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นกระทรวงไอซีทีได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว ได้ข้อสรุปว่า ให้นำดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ระบบสัมปทานไปจนกว่าสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุนปี 2564 ส่วนไทยคมจะตกลงหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจา คาดว่าจะมีข้อสรุปในเร็วๆนี้
          นอกจากนี้ กระทรวงไอซีทีจะทำหนังสือสอบถามไปยัง กสทช. อีกครั้ง เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานในการชี้แจง กสทช. โดยจะขอรับทราบความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมที่มีการแก้ไขเมื่อต้นเดือน ม.ค.59 ว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 อย่างครบถ้วนหรือไม่
          ขณะเดียวกันจะสอบถามถึงขั้นตอนการทำหนังสือแจ้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) เพื่อให้เปิดบริการไทยคม 7 และไทยคม 8 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ด้วยว่า ตามขั้นตอนของการดำเนินการแล้วควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดระหว่างไอซีทีกับ กสทช. ทั้งนี้ ตามขั้นตอนในอดีตที่ผ่านมา เมื่อยังมีกรมไปรษณีย์ไทย ก็จะเป็นผู้ประสานงาน แต่เมื่อไม่มีกรมไปรษณีย์แล้ว หน้าที่การทำหนังสือแจ้งต้องเป็นกระทรวงไอซีที หรือ กสทช.