จี้"สพฐ."โยงเคเบิลศูนย์เรียนชุมชน

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษกศธ. เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของศธ. ว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้รายงานถึงโครงการศูนย์ดิจิตอลตำบล ที่ประชุมทราบว่าโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในการส่งสัญญาณผ่านเคเบิลใยแก้วลงไปที่ศูนย์ การเรียนชุมชนระดับตำบล 7,424 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากระบบไอซีที เช่น ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนทางเว็บไซต์ เบื้องต้นพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำรวจว่า มีโรงเรียนกี่แห่งตั้งอยู่ใกล้ศูนย์ฯ เพื่อขยายระบบเคเบิลใยแก้วให้เด็กได้เข้าถึงระบบไอซีทีด้วย
          นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังรายงานผลวิเคราะห์ 4 สาเหตุหลักที่ทำให้เด็กอาชีวศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท พร้อมแนวทางแก้ปัญหาให้ที่ประชุมทราบ 1.ค่านิยม อยากดัง อยากเป็นข่าว ปลูกฝังเรื่องศักดิ์ศรีสถาบัน 2.ระบบ รุ่นพี่รุ่นน้องโดยเฉพาะสาขาวิชาช่างที่มีลักษณะการทำงานในรูปแบบทีมและต้องการแสดงพลัง 3.สื่อและสังคมทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 4.พฤติกรรมส่วนบุคคล ต้องการอวดเพศตรงข้าม คึกคะนอง ใช้ยาเสพติด จึงต้องสร้างความร่วมมือกับทหารตำรวจ จัดทีมดูแลเพื่อป้องปราม ทั้งนี้พล.อ.ดาว์พงษ์ ต้องการเห็นมาตรการเชิงลึก เช่น ปัญหาเรื่องค่านิยม ต้องใช้นักจิตวิทยาเข้ามาช่วยหรือไม่ จึงให้สอศ. กลับไปจัดทำก่อนนำกลับมาเสนออีกครั้ง
--จบ--