กทค.เล็งถกธปท.นำ"บล็อกเชน"มาใช้ ควบคุมธุรกรรมรูปแบบใหม่ สร้าง"เงินดิจิทัล"ในอนาค

พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณรองกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กทค. กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาการนำแนวทางการกำกับดูแลแบบอ่อนตัว หรือ Soft-Touch (Soft-Touch Regulation) มาใช้กับเทคโนโลยีในอนาคต หรือบล็อกเชน(BlockChain) หรือระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์
          ปัจจุบันในต่างประเทศเกิดกระแสการนำเทคโนโลยี   BlockChain มาสร้างบริการใหม่ๆ, รูปแบบธุรกิจแบบใหม่ๆ, การจัดองค์กรแบบใหม่ๆ, ฯลฯ เช่น มีการนำ Blockchain มาสร้างสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ ขึ้นเช่น  Bitcoin   หรือสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ โดยมีมูลค่าการตลาดสูงถึงกว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
          นอกจากนี้ บล็อกเชน นำมาใช้ในการสร้างองค์กรชนิดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในโลกมาก่อน ที่เรียกว่า DAO (Decentralized Autonomous Organization) เป็นองค์กรที่ไม่มีบอร์ดบริหาร ไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO และที่สำคัญคือการสร้างระบบป้องกันไม่ให้เสียงส่วนใหญ่มาเอาเปรียบเสียงส่วนน้อย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการสร้างองค์กรแบบนี้ขึ้นเป็น ครั้งแรกในชื่อ DAOHub เพื่อการระดมทุน โดยในเวลาเพียง 28 วัน สร้างทุนได้มากกว่า 140 ล้านเหรียญนับเป็นการระดมทุนสร้างนักธรุกิจ รุ่นใหม่ หรือสร้างสตาร์ทอัพที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์
          ทั้งนี้จากตัวอย่างที่กล่าวมาทำให้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการนำ BlockChain มาใช้ภาคส่วนต่างๆ มากขึ้นในอนาคต
          อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแลบริการที่ใช้เทคโนโลยี  BlockChain เช่น การสร้างบริการทางการเงิน รูปแบบใหม่ที่อาศัยเงินตราสกุลดิจิทัล จำเป็นต้องมีการทำงานร่วนกันระหว่างองค์กรกำกับดูแลทั้ง ในส่วนกิจการโทรคมนาคมและในส่วนของธนาคารประเทศไทย(ธปท.) เพื่อป้องกัน ผู้ไม่ประสงค์ดีนำมาใช้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้
          อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวกทค.จะนำไปสู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.ด้วยการออก ใบอนุญาตในอนาคตซึ่งจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดว่าจะมีการกำกับดูแลอย่างไรต่อไป โดยจะนำการศึกษาดังกล่าวหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  และคาดว่าจะออกร่างประกาศฯ ภายในปีนี้