หัวเว่ยร่วมกฟภ.เนรมิตศูนย์อินโนเวชั่น

หัวเว่ยรุกโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ปูพรมสมาร์ทกริดใช้มิเตอร์ไฟฟ้าวัดค่าการใช้ไฟ ระบุช่วยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัทพลังงานมีความก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม ไอซีที ล่าสุดจับมือ กฟภ. เร่งผุดศูนย์อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ที่ไทยเป็นแห่งแรกในโลก
          บริษัทพลังงานต่างๆ ในโลกล้วนมองหาการผลิตและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์สิ่งท้าทายเหล่านี้ด้วยวิธีที่ประหยัด เชื่อถือได้และยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้
          นายวัง อี้ฝาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หัวเว่ยมุ่งมั่นที่จะช่วยให้บริษัทพลังงานทั่วโลกเติบโตต่อไปในยุคใหม่ ด้วยการใช้ประสบการณ์จากทั่วโลก นวัตกรรมด้านไอซีที และศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือของบริษัท เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลก้าวไปข้างหน้า ซึ่งจะช่วยเชื่อมพลังไอซีที สร้างโครงข่ายไฟฟ้าที่เชื่อมโยงสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น
          ทั้งนี้ หัวเว่ยได้บรรลุความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในงานประชุมระดับซัมมิทด้านโครงข่ายอัจฉริยะ และได้ประกาศความร่วมมือในการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อโครงข่ายพลังงานไฟฟ้า ศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้เน้นศึกษาและวิจัยในด้านอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในโลก โดยหัวเว่ยจะเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาศูนย์นวัตกรรม
          ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อต่อยอดความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อ สร้างความมั่นคงทางพลังงาน นวัตกรรมความร่วมมือเร่งขับเคลื่อนการผนวกรวมโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมโยง สื่อสารได้ดีขึ้นและผนวกอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ศูนย์อินโนเวชั่นแห่งล่าสุดที่จะสร้างนี้ จะเป็นศูนย์เพิ่มเติมหลังจากหัวเว่ยสร้างศูนย์กลางภูมิภาค ศูนย์โซลูชั่นลูกค้า และนวัตกรรม (Customer Solution and Innovation Center : CSIC ) แห่งแรกในภูมิภาคนี้โดยคาดว่าจะได้งบลงทุนมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์
          รายได้ของหัวเว่ย ปี 2558 มี 60,800 ล้านดอลลาร์ เติบโตขึ้น 37% มีกำไร 5,700 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 33% จากปี 2557 จากกลุ่มธุรกิจ 3 ส่วนคือ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ และกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ ทั้งนี้ในปีนี้รายได้ของหัวเว่ยในครึ่งปีแรกนี้เติบโตมากกว่า 34% จาก ปี 2558
          นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติและบำรุงรักษา กล่าวว่า การนำโซลูชั่นของหัวเว่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับเรื่องโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ สมาร์ท กริดเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า รองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจาก แหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทั่วไป
          ศูนย์ล่าสุดแห่งนี้ จะเป็นศูนย์เพิ่มเติมคาดว่าจะได้งบลงทุนมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์