ทริสฯคงอันดับเครดิตTRUE

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ระบุว่า คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ที่ระดับ “BBB+” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีการค้ำประกันบางส่วนของบริษัทที่ระดับ “A-” โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่” ทั้งนี้ อันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมที่มีความแข็งแกร่งทางการตลาดในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) และธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท
          รวมทั้งความคาดหวังว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจะยังคงให้การสนับสนุนแก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกดังกล่าวมีข้อจำกัดจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจหลักและฐานะการเงินที่อ่อนตัวลงของบริษัทจากต้นทุนค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800  เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ที่สูง รวมถึงเงินลงทุนจำนวนมากที่ต้องใช้ในการขยายโครงข่าย สำหรับการใช้โทรศัพท์ 4G (4th Generation) และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
          โดยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหวังว่าบริษัทจะยังคงรักษาความแข็งแกร่งของสถานะทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจหลักเอาไว้ได้ ทั้งนี้ อันดับเครดิตของบริษัทอาจปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทประสบความสำเร็จในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งมีความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้ฐานะการเงินของบริษัทอ่อนแอลง ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากผลการดำเนินงานของบริษัทอ่อนแอลง จนทำให้อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนปรับเพิ่มสูงเกินกว่า 65% ในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง