CIลุยธุรกิจโชว์บิซ-ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง หวังรายได้ปีนี้ทะลุ350ล้าน

นายญาณกร อภิราชกมล กรรมการบริหาร บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด (Create Intelligence) หรือ CI ผู้ดำเนินธุรกิจด้านโชว์บิซ อีเว้นท์ และการสื่อสารการตลาด เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทได้เตรียมพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจในหลายด้าน โดยจะมุ่งเน้นไปยังธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้ สำหรับการดำเนินงานปี 2559-2560
          ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มธุรกิจโชว์บิซ ซึ่งโดยทั่วไป จะรู้จักบริษัทในฐานะผู้จัดเอาท์ดอร์มิวสิก เฟสติวัล โดยมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องจนเป็น นับผู้นำในอันดับต้นของประเทศ ในปี 2559 นี้ บริษัทได้เพิ่มปริมาณงานในกลุ่มนี้จาก 3 งาน เป็น 7 งานต่อปี ส่วนใหญ่จะอยู่ใน 2 ไตรมาสท้าย
          โดยในไตรมาสแรกปี 2560 บริษัทตั้งเป้าไว้ที่ 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ ที่มีความหลากหลาย อาทิ งานประเภท เอ็กซิบิชั่น การนำเข้ามิวสิก อีเว้นท์ แนว EDM ถือเป็น World Class Indoor Production มาจากยุโรป และถือลิขสิทธิ์รายเจ้าเดียวในเอเชีย คือ "TransmissionAsia 2017" และวางแผนการแตกไลน์ธุรกิจโชว์บิซเพิ่มเติม ทั้งการสร้างใหม่ และนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมหลายกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
          2.กลุ่มงานบริการ การวางกลยุทธ์การสื่อสาร การตลาด การจัดกิจกรรม ให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน แม้ในปี 2559 นี้ภาพรวมของเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐมีการปรับลดงบประมาณลง และการแข่งขันในธุรกิจที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านราคา แต่จากการเตรียมตัวและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสามารถรับมือกับความเสี่ยงด้านนี้ได้
          3.กลุ่มธุรกิจดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง และโซเชียล เน็ตเวิร์ค คอมมูนิตี้ ที่เริ่มเป็นรูปธรรมในปี 2559 นี้ รายได้ ส่วนหนึ่งมาจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน และอีกส่วนหนึ่ง มาจากการต่อยอดทางธุรกิจ คือ การสร้างเครือข่ายด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว ผ่านช่องทางดิจิตอล และเชื่อมกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
          นายญาณกรกล่าวว่า ในปี 2559 นี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้รวม 350 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้ เป็นธุรกิจโชว์บิซ 45% กลุ่มงานบริการและธุรกิจดิจิตอล 55% ทั้งนี้บริษัทมีแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาทาง การเงิน และผู้ตรวจสอบบัญชี