"ศุภชัย"ชี้พลัง4จีหนุนเอสเอ็มอีโตจี้รุก"นวัตกรรม

"ซีอีโอทรู คอร์ปอเรชั่น" ชี้พลัง 4 จี หนุน การเติบโตธุรกิจเอสเอ็มอี ขณะไทยพาณิชย์ ชี้แบงก์เตรียมให้น้ำหนักลูกค้าที่ใช้นวัตกรรม มาพิจารณาสินเชื่อในอนาคต จี้เอสเอ็มอีเร่งปรับตัวสู่การผลิตสินค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อน
          ในงานสัมมนา SME Expo Spring Up Thailand 2016 จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ วานนี้ (7 ก.ค.) นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวในหัวข้อ ยุทธศาสตร์สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเอสเอ็มอีไทย ว่า เรื่องของดิจิทัล คอนเน็ก ทิวิตี้ เชื่อมโยงโลกเป็นหนึ่งเดียว เกิดขึ้น ช่วงเวลานี้พอดีจากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความเชื่อมโยงกัน จากที่ผ่านมาความเร็วยังต่ำ ค่อนข้างช้า แต่ยุคนี้การมาถึงของ 4จีเป็นยุคของเจเนอเรชั่นที่ 3 อย่างแท้จริง จากเดิม 3จีคือ ยุค 2.5 เท่านั้น
          ความเร็วของ 4จีทำให้ได้ประสบการณ์ทำธุรกรรมต่างๆ สมาร์ทดีไวซ์มี 70% ของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกกำลังเปลี่ยน และเป็นไปอย่างเร็ว 4จีของไทยไม่ช้า ความเร็วเท่ากับทั่วโลกที่กำลังสร้างเสาสัญญาณ โครงสร้าง 4จี จะเสร็จและใช้งาน ได้ภายในปีนี้ ยุคเศรษฐกิจข้อมูลจะเป็นจริง การถ่ายเทข้อมูลจะมหาศาล เกิดบิ๊กดาต้า และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ต้องเข้าใจข้อมูลตามเวลาจริง ติดตามตลาดและลูกค้าได้เรียลไทม์ เอสเอ็มอีจะมีข้อมูลบนมือถือและรู้จักลูกค้า ร่วมกับพันธมิตรทำคอลลาบอเรชั่น และร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทำให้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
          องค์ประกอบต่างๆ เปลี่ยนแปลงเร็ว ถ้ามองเฉพาะในประเทศจะสู้คนอื่นไม่ได้ ต้องมองระดับโลก หรืออย่างน้อยๆ ต้องระดับภูมิภาค ถือเป็นโอกาสที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคของเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ จะเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องเปิดกว้าง รับฟังความเห็นคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ เสมอ
          แบงก์หนุนสินเชื่อนวัตกรรม
          นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการ ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตได้ไม่มากเหมือนในอดีต  เพราะที่ผ่านมาเอสเอ็มอีจำนวนมากที่ผูกกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เมื่อความต้องการสินค้าและบริการของโลกอ่อนตัวลง ทำให้เอสเอ็มอีไม่สามารถปรับตัวได้ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีไทย ที่เน้นการผลิตที่ต้นทุนต่ำ และไม่มีการพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรม
          จี้เร่งปรับตัวเพิ่มขีดแข่งขัน
          การสนับสนุนให้เอสเอ็มอี มีคุณภาพที่ดีขึ้น ต้องปรับตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมาทางการและเอกชนขนาดใหญ่พยายามสร้างตัวช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจโดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ปรับปรุงการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความแตกต่างจากเดิม ที่ผู้ประกอบการจะเน้นการรับจ้างผลิตหรือโออีเอ็ม
          ในส่วนของธนาคารยอมรับว่า ต้องปรับกระบวนการเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งทุนได้จริงของเอสเอ็มอีโดย ธนาคารจะให้น้ำหนักมากขึ้นกับผู้ประกอบการที่ใช้ตัวช่วยเหล่านี้มากขึ้น ธนาคารจะนำมาเป็นคะแนนในการพิจารณาสินเชื่อหรือการสนับสนุนทางการเงินจากเดิมที่เน้นพิจารณาแต่แผนหรือความเป็นไปได้ทางธุรกิจเท่านั้น "ผู้ประกอบการสามารถแบ่งเงินทุนมาทดลอง ใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้เพราะเมื่อดูสถิติแล้ว จะเห็นว่าองค์กรที่เน้นสร้างนวัตกรรมคือองค์กรที่อยู่รอด หากเน้นแต่การผลิตแบบเดิม ๆ จะเสียเปรียบประเทศเกิดใหม่อย่างเวียดนาม หรือพม่า"
          เอสเอ็มอีหนุนเติบโตบิ๊กธุรกิจ
          นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปัจจุบันสมาชิกเอสเอ็มอีของส.อ.ท. มีประมาณ 85-90% หรือ 8,000-9,000 ราย จากสมาชิกส.อ.ท. ทั้งหมดราว1หมื่นราย เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่มีสมาชิกเอสเอ็มอี7,000 ราย โดยกลุ่มเอสเอ็มอีที่มีความเข้มแข็ง เป็นซัพพลายเชนของบริษัทใหญ่ อาทิ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งทาง ส.อ.ท.จะ จะผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรม4.0ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและสร้างประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับคู่ค้าในต่างประเทศได้