คาดได้ผอ.ซิป้าคนใหม่ภายในต.ค.นี้ เร่งทุกโครงการหลังชัดเจนไม่โดนยุบ

 ซิป้า เร่งผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยหลังองค์กรไม่ต้องถูกยุบ ระบุงบประมาณทุกโครงการเป็นไปตามเป้า พร้อมเชื่อมโยงรัฐ-เอกชน หนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ชูสมาร์ทซิตี้งานเด่นดึงนักลงทุน คาดได้ ผอ.คนใหม่ เดือน ต.ค.นี้
          นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า (SIPA) กล่าวว่า หลังจากที่ซิป้ามีความชัดเจนว่าไม่ถูกยุบและนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยซิป้าได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ. 2560-2563 ให้มีการดำเนินงานเชิงรุก ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
          ซิป้าจะเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้ประกอบการ และพัฒนาตลาด โดยเน้นระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้มีความทันสมัย ภายใต้โครงการ สมาร์ทซิตี้ (Smart City) เพื่อให้เกิดการลงทุน ทั้ง โมบาย แอพ, คลาวด์ คอมพิวติ้ง, โซเชียล มีเดีย และบิ๊ก ดาต้า เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เทคโนโลยีปัจจุบัน ส่วนการสรรหาผู้อำนวยการซิป้า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอเกณฑ์ผู้สมัครกับบอร์ด ซิป้า คาดว่าได้ผู้อำนวยการในเดือน ต.ค.นี้
          จากการสำรวจของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ ทีดีอาร์ไอ (TDRI)  พบว่า มูลค่าตลาดการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2559 อยู่ที่ 69,306 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 47,123 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็น 17.1%  ตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล.