ไทยคม ให้บริการ เอไอเอส เชื่อมสัญญาณมือถือทั่วไทย

 ไทยคม ให้บริการแก่ เอไอเอส เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารความเร็ว 3G/4G ผ่านดาวเทียมในระบบซี-แบนด์ และไอพีสตาร์ เพื่อการเข้าถึงสัญญาณในพื้นที่ห่างไกลและในช่วงที่มีการใช้งานช่องสัญญาณสูงกว่าปกติ
          นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะ ผู้บริหารด้านการค้า บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า ไทยคมมีความยินดี และขอขอบคุณเอไอเอส ที่ไว้วางใจใช้บริการ Mobile Backhaul ระบบการสื่อสารศักยภาพสูงเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารความเร็ว 3G/4G ผ่านดาวเทียมในระบบซี-แบนด์และไอพีสตาร์ ของไทยคม ไทยคมมองเห็นโอกาสในการนำสัญญาณดาวเทียมที่มีศักยภาพมาผสานกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพ การให้บริการสัญญาณมือถือระบบ 3G/4G ในพื้นที่ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และ เพิ่มการเข้าถึงให้ครอบคลุมได้มากขึ้น ในเวลา อันรวดเร็ว ขณะที่การพัฒนาโครงข่ายภาคพื้นดิน ยังคงมีอุปสรรคทั้งในด้านต้นทุน การเข้าถึง และความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ การมีโครงข่ายสัญญาณที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญและเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ไทยคมมีความพร้อมอย่างยิ่งในการสนับสนุนลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานดาวเทียมเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารอย่างไร้รอยต่อนี้
          นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า "เอไอเอส มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาและส่งมอบเครือข่ายมือถือที่มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา เอไอเอสพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การเชื่อมโยงสัญญาณ 3G/4G มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เอไอเอสจึงได้เลือกบริการของไทยคม เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เครือข่ายสัญญาณโดยเฉพาะในจุดห่างไกล ที่โครงข่ายภาคพื้นยังไม่สามารถเข้าถึงได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในบริเวณที่มีการใช้งานหนาแน่น เช่น ในจุดที่มีการ จัดงานใหญ่ๆ เป็นต้น
          บริการ Mobile Backhaul ของไทยคม เป็นเทคโนโลยีด้านโครงข่ายที่พัฒนาขึ้นโดยใช้สัญญาณดาวเทียม ทั้งในระบบซีแบนด์และไอพีสตาร์ มาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ ซึ่งเป็นสถานีฐานทั้งแบบประจำที่และแบบเคลื่อนที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยี 3G/4G ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีประสิทธิภาพครอบคลุมมากขึ้น ที่ผ่านมา ไทยคมประสบความสำเร็จในการให้บริการดังกล่าวกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในต่างประเทศมาก่อนหน้านี้แล้ว อาทิ การให้บริการกับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งในประเทศอินเดีย เป็นต้น
          สำหรับบริการกับเอไอเอส ไทยคมได้พัฒนาและติดตั้งระบบพร้อมจัดสร้างสถานีฐานเพื่อรับ-ส่งสัญญาณแบบประจำที่ และรถโมบาย (Mobile) สำหรับการรับ-ส่งสัญญาณแบบ เคลื่อนที่ นอกจากการให้บริการในภาวะปกติแล้ว บริการ Mobile Backhaul ยังมีประโยชน์ในการเข้าไปช่วยเชื่อมต่อการสื่อสารในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤติหรือภัยพิบัติต่างๆ ที่โครงข่ายภาคพื้นไม่สามารถใช้งานได้อีกด้วย