3ค่ายมือถือค้านคุมค่าโทร-เน็ต ชี้กสทช.ควรเลิกยุ่ง-ปล่อยกลไกแข่งขัน

ดินแดง * 3 ค่ายมือถือค้าน กสทช.กำกับราคาโทร-เน็ต ชี้ควรเป็นแพ็กเกจทางเลือก แนะราคาถูกลงเกิดจากกลไกแข่งขันกันเองในตลาด
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการประชุมหารือกลุ่มย่อย หรือโฟกัสกรุ๊ป (Focus Group) เรื่องแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ย่าน 900, 1800 และ 2100 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง
          โดยบรรยากาศในการเปิดเวทีหารือนั้น ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการคิดอัตราค่าบริการแบบเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละบริการ แต่มีการเสนอแนะวิธีการกำกับดูแลของ กสทช.ว่า ควรทบทวนในหลักการกำกับดูแล เนื่องจากราคาต่าบริการที่ ลดลงนั้น ควรเกิดขึ้นจากการแข่งขันในกลไกตลาด ไม่ใช่เกิดจากการกำกับดูแลของหน่วยงาน
          ด้านตัวแทนจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้เสนอความคิดเห็นว่า การควบคุมอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามกฎเกณฑ์นี้ จะเป็นการลดทอนการแข่งขันในการพัฒนาแพ็กเกจออกสู่ตลาดมองว่าหากมีการกำหนดแพ็กเกจตามราคาของ กสทช. ควรเป็นแพ็กเกจทางเลือก โดยยังคงให้กลไกการแข่งขันเป็นตัวกำหนดความหลากหลายแพ็กเกจและอัตราที่เหมาะสม
          ตัวแทนจากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิว-นิเคชั่น จำกัด มองว่า จะทำให้ผู้บริโภคไม่มีทางเลือกในการเลือกใช้บริการแพ็กเกจที่คุ้มค่าตามรูปแบบการใช้งานของตนเองอย่างแท้จริง ทั้งยังอาจไม่สอดคล้องต่อการแข่งขันเสรีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบกับลูกค้าจำนวนมากทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน
          นอกจากนี้ แนวทางของ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกส่วนใหญ่ ที่มีการเปิดเสรีทางบริการโทร คมนาคมนั้น จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือไม่มีการบังคับให้ต้องมีการคิดค่าบริการเป็นวินาทีในทุกแพ็กเกจแต่ปล่อยให้เป็นไปตาม กลไกการแข่งขันของตลาด รวมทั้งก็ไม่มีการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง จึงอยากขอให้ กทค. และ กสทช. พิจารณาทบทวนมติดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมโดยรวม
          ส่วนตัวแทนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ระบุว่า เรื่องนี้ต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบ อาจส่งผลเป็นการจำกัดทางเลือกของผู้บริโภค ท้ายที่สุดอาจส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งอาจทำให้ผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
          ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า ประเด็นการคิดค่าโทรตามจริงมีชัดเจนในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ซึ่งยืนยันว่าต้องคิดเป็นวินาที ส่วนวิธีคิดแบบเฉลี่ยตามเพดานขั้นสูง โดยประชาชนมองว่าจะทำให้ราคาแพง โดยสำนักงานจะนำประเด็นที่แต่ละหน่วยงานเสนอดังกล่าวส่งต่อไปยังที่ประชุมกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) พิจารณาในวันที่ 16 ก.ค.2559 นี้ ต่อไป.