ไอซีทีวางแพลตฟอร์มหนุนเอสเอ็มอีออนไลน์

โพสต์ทูเดย์ - ไอซีทีแนะผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวในยุค 4.0 สร้างมาตรฐานสินค้าไทยบนโลกออนไลน์
          นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจให้สามารถค้าขายออนไลน์ได้ เพราะในอนาคตมูลค่าการค้าขายโลกจะเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าภายในปี 2568 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของโลกคาดว่ามีมูลค่าถึง 70 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมูลค่าการค้าส่วนใหญ่เกิดจากการใช้แอพ พลิเคชั่น โดยเฉพาะการค้าขายผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) สูงเป็นอันดับ 1 คือ ประมาณ 10.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
          สำหรับแนวทางการสนับสนุนให้เกิดการค้าขายออนไลน์ของภาครัฐนั้น ขณะนี้กระทรวงไอซีทีได้เร่งพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ โดยตั้งเป้าว่าภายใน 1 ปี 6  เดือนจะมีการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Tech Start Up กลุ่ม SME และ Micro SMEs จำนวน 1,500 ราย
          ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบพร้อมผลิต 300 รายการ ร้านค้าออนไลน์ชุมชนอย่างน้อย 1 หมื่นราย ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน นำร่องพัฒนา Smart Farming ตรวจสอบย้อนหลังกลับสินค้า เกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ ต่อยอดโครงการคนกล้าคืนถิ่นบ่มเพาะให้เป็นเกษตรกรดิจิทัล จำนวน 1,600 คน อีกทั้งทำการบ่มเพาะและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ค้าขายออนไลน์อย่างครบวงจรให้ได้ 1.5 หมื่นราย
          "นอกจากนี้ จะจัดทำคู่มือสำหรับ SME go online ทั้งรูปแบบการค้าส่งออนไลน์ ระหว่างธุรกิจด้วยกัน (B2B) และรูปแบบอี-คอมเมิร์ซระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) รวมถึงการสร้างมาตรฐานสินค้าออนไลน์ 1 แสนรายให้เสร็จสิ้น ภาย ใน 1 ปี 6 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ซื้อจากต่างประเทศไม่สามารถเข้าถึงสินค้าไทยได้โดยตรง" นายอุตตม กล่าว