กสทช.นำเงินส่งคลัง 1.8 หมื่นล้านAISมั่นใจลูกค้า2Gไร้ปัญหาซิมดับ

AISมั่นใจลูกค้า2Gไร้ปัญหาซิมดับ
          “กสทช.” เร่งนำเงินส่งเข้ากระทรวงการคลังรวม 18,334.74 ล้านบาท ยุติปัญหาประมูลคลื่น 900 MHz ด้าน ADVANC รับไลเซนส์ใช้คลื่นเรียบร้อย มั่นใจลูกค้าระบบ 2G ไม่มีปัญหาซิมดับ ขณะที่ JAS จ่ายค่าปรับเพิ่มแล้ว 196.65 ล้านบาท
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59 สำนักงาน กสทช. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC (เอไอเอส) โดยใบอนุญาตจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2574
          ขณะเดียวกันยังมีตัวแทนจากบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ในเครือบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS นำเงินจำนวนทั้งสิ้น 196,655,644.92 บาท มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. โดยแบ่งเป็น ค่าเสียหายเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทไม่มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (คำนวณถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2559 ที่ AWN นำเงินมาชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz) จำนวน 196,073,991.61 บาท และดอกเบี้ย 7.5% ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.-30 มิ.ย. 2559 อีกจำนวน 581,653.31 บาท
          "เมื่อ AWN ได้รับใบอนุญาต และ JAS  มาชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าปัญหาคลื่น 900 MHz เป็นอันยุติ และทำให้ได้เงินนำส่งเข้ารัฐมากกว่าเดิม 840,655,644.92 บาท โดยแบ่งเป็นเงินค่าหลักประกันสัญญา จำนวน 644,000,000 บาท และค่าเสียหายเพิ่มเติมพร้อมดอกเบี้ยปรับจาก JAS ที่ 196,655,644.92 บาท" นายฐากร กล่าว
          นอกจากนี้ ยังมีเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz งวดแรก ที่ได้รับจาก AWN จำนวน 8,602,800,000 บาท และเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 3 พร้อมค่าปรับกรณีผิดนัดชำระของผู้ประกอบการทีวีทั้ง 22 ช่อง จำนวน 8,891,285,083.33 บาท รวมเป็นเงินที่สำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินทั้งสิ้น 18,334,740,728.20 บาท
          ขณะที่ต่อจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะเดินหน้าดูแลมาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภคตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชน ทั้งการกำกับคุณภาพการให้บริการเรื่องอัตราค่าบริการ การขยายโครงข่าย และคุณภาพของสัญญาณให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลงและทั่วถึง
          โดยวันที่ 4 ก.ค. 2559 กสทช.จะจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าบริการโทรคมนาคมย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ที่เหมาะสม โดย กสทช. จะรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากผู้ให้บริการก่อนจะมีคำสั่งจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อออกประกาศบังคับใช้เป็นทางการต่อไป
          ด้านนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADVANC เปิดเผยว่า บริษัทให้ความมั่นใจลูกค้า 3G ที่ทำการโอนการใช้งานจากคลื่น 900 MHz มาอยู่ในระบบคลื่น 2100 MHz ของ AWN แต่ยังคงใช้โทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบ 2G อยู่กว่า 6 ล้านเลขหมาย จะไม่มีปัญหาซิมดับหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรการเยียวยาลูกค้า 2G ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 30 มิ.ย. 59 เนื่องจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ต้องปิดอุปกรณ์ 2G ตามประกาศ กสทช. ทันทีที่มาตรการเยียวยาสิ้นสุดลง
          อย่างไรก็ตาม AWN เจรจากับ TOT ควบคู่ไปด้วยเพื่อขอเช่าอุปกรณ์ 2G เดิมที่ ADVANC ส่งมอบให้ เพื่อให้บริการได้ต่อเนื่อง ไปกับการเปิดให้บริการคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ชนะการประมูลมา และยังทำให้การเปลี่ยนผ่านจาก 2G สู่ 3G เป็นไปอย่างราบรื่น
          สำหรับการเช่าอุปกรณ์ 2G กับ TOT มีระยะเวลา 5 ปี แต่ต้องดูการใช้งานของลูกค้า แต่เชื่อว่าภายใน 2-3 ปี 2G ก็จะสามารถปิดให้บริการ 2G ได้เองโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทำให้ลูกค้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
          ส่วนลูกค้า 2G เดิมที่ยังไม่โอนย้ายประมาณ 3 แสนเลขหมาย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเยียวยาจะถูกระงับการใช้งานทันที แต่บริษัทมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนักเพราะที่ผ่านมาบริษัทมีการติดต่อดูแลลูกค้าดังอย่างใกล้ชิด จึงทำให้ทราบว่าลูกค้าจำนวนดังกล่าวไม่ค่อยมีการใช้งาน คิดเป็นการใช้งาน (Active User) ไม่ถึง 20% และบางเบอร์ก็ไม่ได้ใช้บริการแล้วจึงยังไม่ได้มีการแจ้งโอนย้ายและมีความประสงค์จะทิ้งเลขหมายดังกล่าว
          "การได้คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์มาครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งของเครือข่ายไร้สายเอไอเอส ด้วยเทคโนโลยีทั้ง 3G และ 4G โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพการใช้งานของลูกค้า รวมถึงต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลของประเทศไทย ตามนโยบายสร้างการเติบโตร่วมกับพันธมิตรตามหลักอีโคซิสเต็ม" นายสมชัย กล่าว