ทุ่ม5หมื่นล.5ปีกทม.พ้นเมืองสายไฟรก

 นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัด กทม.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน โดยเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศใช้ไฟฟ้าใต้ดินและนำสายสื่อสารโทร คมนาคมลงใต้ดินทั้งหมด ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  บริษัท ทีโอที
          นายกฤษฎา บุญราช ปลัด ก.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการ กฟน.กล่าวว่า รัฐบาลสั่งการให้เร่งนำสายไฟลงดินให้แล้วเสร็จจากเดิม 10 ปี ให้ลดเวลาเป็น 5 ปี โดยระหว่างนี้สายไฟที่ยังไม่ฝังลงดินให้จัดให้เป็นระเบียบ
          สำหรับขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วยโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ กฟน.กำลังดำเนินการอยู่ได้แก่ จิตรลดาปทุมวัน และพญาไท และเพิ่มเติมนนทรี พระราม 3 รัชดาภิเษก-พระราม 9 และโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน.ระยะที่ 1 รวมเส้นทาง 127.3 กม. โดยใช้เงินดำเนินการรวมทั้งสิ้น 48,717 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 10 ปี (ปี 59-68)