เดินหน้าโครงการสายไฟใต้ดิน

กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง และ บมจ. ทีโอที ร่วมกันดำเนินการปรับภูมิทัศน์บนถนนราชวิถี โดยเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินและนำสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดิน เพื่อปรับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้สวยงามมีความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่การเป็นมหานครอาเซียน