"ไฟเบอร์วัน" รุก

 นายกิตติ โกสินสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กล่าวว่า บริษัทได้พัฒนาและเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยสุดในภูมิภาค คือ การติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกแบบรวมศูนย์ หรือ DSP ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัท รองรับการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้ให้บริการ (ISP) ได้หลากหลายโดยจะมาทดแทนโครงข่ายทองแดงรุ่นเก่าที่ล้าสมัยที่มีจำนวนมากกว่า 6 ล้านครัวเรือนในประเทศ เป้นการรองรับตลาดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งนี้ บริษัทมีแผนเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุน อยู่ระหว่างเจรจา เพื่อเลือกที่ปรึกษาการเงิน