ออกกม.คุมประกันออนไลน์ คปภ.จับมือกสทช.ร่างให้เสร็จใน6เดือน รับมือยุคไร้เอกสารสัญญา

 โพสต์ทูเดย์ - คปภ.จับมือ กสทช.ร่างกฎหมายคุมขายประกันผ่านมือถือ ออนไลน์ รับฟินเทค ธุรกรรมการเงินไร้กระดาษในอนาคต
          นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ลงนามข้อตกลงเบื้องต้น หรือเอ็มโอยู กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล กฎระเบียบ ในการร่างกฎหมายควบคุมการขายประกันภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ ออนไลน์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคต ให้แล้วเสร็จใน 6 เดือน
          ทั้งนี้ ตัวอย่างร่างกฎหมาย อาทิ บริษัทโทรคมนาคม หรือผู้ขายโทรศัพท์มือถือ หากต้องการขายประกันภัยจะต้องสอบใบอนุญาตนายหน้า หรือตัวแทน ถ้าทำโดยพลการจะถือว่าผิดกฎหมายประกันภัย และถูกปรับ รวมถึงการประกันตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยไร้ใบอนุญาต การชี้แนะประกันภัยให้ผู้บริโภคโดยได้ค่านายหน้า จะเข้าข่ายทำธุรกิจนายหน้าโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งปัจจุบันมีบางรายที่เข้าข่ายลักษณะข้างต้น แต่เพราะไม่ทราบว่าผิดกฎหมายประกันภัย คปภ.จึงจะให้ความรู้ต่อไป
          "ปัจจุบันมีเฉพาะกฎหมายควบคุมการขายผ่านตัวแทน นายหน้า โทรศัพท์ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเร็วมาก ทำให้ต้องออกกฎกติกาให้ทัน ซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะไทยเท่านั้น แต่เป็นแนวโน้มของทั้งโลก" นายสุทธิพล กล่าว
          นายสุทธิพล กล่าวว่า เทคโนโลยีทำให้ธุรกิจประกัน และธุรกิจโทรคมนาคมเชื่อมกัน ในอนาคตค่ายมือถือต่างๆ จะมีการขายประกันแน่นอน ส่วนบริษัทประกันภัยก็ใช้เทคโนโลยีในการบริหารต้นทุน ประชาชนก็ได้รับความสะดวกในการหาข้อมูล แต่ก็อาจจะเป็นช่องทางหลอกลวงผู้บริโภคให้ซื้อประกัน และช่องทางฉ้อฉล ทำให้การร้องเรียนการซื้อประกันภัยผ่านมือถือและออนไลน์สูงสุด ติด 1 ใน 5 ในฐานะผู้กำกับดูแล จึงต้องร่วมมือกันปิดช่องว่างทางกฎหมาย เพราะการทำธุรกิจทางการเงินผ่านมือถือ ผ่านออนไลน์ และอื่นๆ หรือฟินเทค ผู้บริโภคจะไม่มีเอกสารเป็นหลักฐานเก็บไว้เหมือนปัจจุบัน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกอย่างบูรณาการ และเป็นการเติมเต็มประสิทธิภาพการคุ้มครองประชาชนที่เป็นทั้งผู้ใช้บริการประกันภัย และผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้านประกันภัยที่ได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อน จากการที่ตัวแทนประกันภัยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อชักชวนให้ทำประกัน