ดีไซน์โลกใหม่กับ Internet of Things (IoT)

 รัฐกร โพธาราม
          ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการ
          ฝ่ายสร้างสรรค์MRM//McCANN
          วามก้าวหน้าทางนวัตกรรมที่กำลัง ก้าวเข้าสู่มือผู้บริโภคอย่างเต็มตัวคงหนีไม่พ้นเทคโนโลยีตระกูล Internet of Things หรือมักจะถูกเรียกโดยย่อว่า IoT ที่เราจะมาเจาะลึกกันถึงความหมาย บทบาท และนัยสำคัญต่อการดีไซน์ที่กำลังเปลี่ยนโลกอนาคตของผู้บริโภค
          จาก Internet สู่ Internet of Things
          หลายๆ นวัตกรรมที่เคยเป็นไปไม่ได้ก่อนยุคอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น ความชาญฉลาดของสมาร์ทโฟน รถยนต์ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้านที่กลายเป็น ผู้ช่วยส่วนตัวในชีวิตประจำวัน จนไปถึงอุปกรณ์ ตรวจวัดสุขภาพแบบสวมใส่ข้อมือและเสื้อผ้า  กำลังกลายเป็นสิ่งสามัญในชีวิตผู้บริโภคและ ในครัวเรือนอนาคต ด้วยการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้ประสบการณ์ในแต่ละจุดสัมผัสมีความหมายมากยิ่งขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถให้แต่ละประสบการณ์เป็นเรื่องราวเฉพาะบุคคลอีกด้วย
          ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เชื่อมต่ออีกต่อไป
          เมื่อบทบาทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้ถูกขีดกรอบด้วยบริบทเดิมๆ ของการ ใช้งาน และถูกให้ความหมายใหม่ด้วยอินเทอร์เน็ต ความสามารถของอุปกรณ์เหล่านี้ถูกปฏิวัติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคใน บริบทเรื่องราวที่หลากหลาย และถูกดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี ทำให้ความสัมพันธ์ที่ผู้บริโภคมีต่ออุปกรณ์เหล่านี้เป็น เรื่องราวของหัวใจ ความผูกพัน และความรู้สึก มากกว่าความสำคัญในแง่อรรถประโยชน์ ของอุปกรณ์แบบเดิมๆ
          การดีไซน์ IoT แบบเข้าใจอินไซด์คน
          ในขณะเดียวกันกับที่เทคโนโลยีพัฒนาไม่ว่าจะรูปแบบเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับอารมณ์การเคลื่อนไหวของผู้ใช้ เพื่อตอบสนองได้ดีขึ้น รูปแบบพิกัดสถานที่และเวลาที่คอยติดตามพฤติกรรมผู้ใช้ เพื่อให้เตรียมพร้อมกับบริบทของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสถานที่นั้นเวลานั้น รูปแบบการทำงานด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติที่คอยเรียนรู้รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อให้ยกระดับการทำงานด้วยตัวเองของอุปกรณ์ไปด้วย อินไซด์หนึ่งที่สำคัญในการดีไซน์คือผู้บริโภคมองหาประสบการณ์กับอุปกรณ์เหล่านี้ มากกว่าการใช้งานแบบผ่านๆ จบๆ กันไป และทุกครั้งในการใช้งานเปรียบเสมือนบทสนทนาที่มีต่อกัน มากกว่าการกดปุ่มเปิดปิดและคลิกเพื่อใช้งาน
          มิติใหม่ความสัมพันธ์ People & Object
          ถ้าเปรียบอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตที่กำลัง มีบทบาทเสมือนคนมากขึ้น การออกแบบเทคโน โลยีเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ก็ถือเป็นมิติ ใหม่เช่นกัน นั่นแปลว่าเมื่อเราใช้อุปกรณ์อะไร เราคงอยากรู้สึกถึงความเป็นเพื่อนรู้ใจ ได้ยินการทักทาย การรับรู้ว่าเราต้องการอะไรในแต่ละช่วงของวัน เจอกันได้เมื่อเราอยู่ในพิกัดที่ใกล้กัน จนไปถึงความฉลาดรู้ในการคาดเดาความต้องการของเราในอนาคต หรือแม้กระทั่งเป็นคนคอยแนะนาเราได้ว่าเราควรจะไปทางไหนและทำอะไรดี
          บทบาท IoT สำหรับโลกการตลาดในอนาคต
          ทุกวันนี้หลายๆ ธุรกิจต่างมอง IoT เป็นโอกาสใหม่สำหรับการต่อยอดโดยเฉพาะเมื่อ 5จี มาถึงมือผู้บริโภค โลกของผู้บริโภคก็จะเป็นสังคม สมาร์ทโฟนและสังคมแห่งการเชื่อมต่อแบบสมบูรณ์ สิ่งที่แน่นอนคือความสำคัญการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเชื่อมต่อเหล่านี้ เพื่อสร้างประสบการณ์แบบตัวต่อตัว ตรงกับความต้องการผู้บริโภค เหมาะกับพฤติกรรมการใช้จริงในแต่ละสถานการณ์และบริบท ทำให้การทำการตลาดของอนาคตเป็นการทำการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ใช่เพียงการสื่อสารแบบวงกว้าง (แมส) อีกต่อไป
          เมื่อทุกอย่างทั้ง Smartphone, Smart Watch, Smart TV, Smart Car, Smarthome และ Smart อื่นๆ กำลังมาอยู่ในทุกมิติของการใช้ชีวิตผู้บริโภค เราคงต้องถามตัวเองว่าเรา Smart พอกับเทคโนโลยี IoT กันแล้วหรือยัง