แจกทันทีใบอนุญาต 4 จีเอไอเอส

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้อนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 895-905 เมกะเฮิรตซ์ และ 940-950 เมกะเฮิรตช์ ให้กับบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือเอดับบลิวเอ็น ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอสทันที หลังเอไอเอสนำเงินมาชำระค่าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตช์ วงเงิน 75,654 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.โดยเอไอเอสได้นำเช็คเงินสด 8,602.80 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ธนชาต และซีไอเอ็มบีไทย รวม 72,346.98 ล้านบาท มามอบให้ กสทช.ซึ่งรายได้ดังกล่าว กสทช.จะนำส่งกระทรวงการคลัง ให้เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป โดยใบอนุญาตของเอไอเอสจะมีอายุ 15 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.59-30 มิ.ย.74 ซึ่งเอไอเอสจะเข้ารับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการวันที่ 30 มิ.ย.นี้
          นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า ขณะนี้มีลูกค้า 2 จี ที่ใช้คลื่น 900 เมกะเฮิรตช์ และยังคงใช้เครื่องโทรศัพท์รุ่นเดิมอยู่ราว 300,000 เลขหมายนั้น เป็นลูกค้าที่มีการใช้งานน้อยมาก ซึ่งเอไอเอสได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบมาโดยตลอดถึงกรณีการสิ้นสุดมาตรการเยียวยาในวันที่ 30 มิ.ย.59 นี้แล้ว หากไม่ย้ายค่ายมือถือก็อาจต้องปิดสัญญาณหรือซิมดับ อย่างไรก็ตาม เอไอเอสจะพยายามทำให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งเจรจากับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อเช่าอุปกรณ์และโครงข่าย 2 จีเดิม และดำเนินการตามขั้นตอนของ กสทช.เพื่อรักษาผลประโยชน์ลูกค้าให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง