กระทรวงวิทย์ผุดสมาร์ทซิตี้ตามแผน3ปี

 โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงวิทย์ จับมือ"หัวเว่ย" ต่อยอดสมาร์ทซิตี้ มั่นใจเกิดได้ใน 3 ปี
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า
          ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย. 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแบบเปิด หรือโอเพ่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ เน้นพัฒนาเทคโนโลยีด้านไอซีทีในประเทศไทย อาทิ สมาร์ทซิตี้ หรือเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น
          "การลงนามในครั้งนี้ เป็นการดำเนินตามแผนงานของ 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล โดย จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้านดิจิทัล ซึ่งไทยมีความพร้อมในหลายมิติ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับตลาดในประเทศและตลาดโลก" นายพิเชฐ กล่าว
          สำหรับความร่วมมือกับหัวเว่ย เริ่มตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์ สร้างโมเดลธุรกิจ สร้างนวัตกรรมด้านเครื่องมือและบริการ และพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย เชื่อว่าในอีก 3 ปีจากนี้ จะเห็นรูปธรรม ที่ชัดเจนขึ้น