เอไอเอส"ร่วมกับ FIBO นำ"นะโม"มาบริการลูกค้

คุณบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอ เอส กล่าวว่า "เอไอเอสในฐานะผู้นำด้านงานบริการในประเทศไทย มีแนวทางในการนำหุ่นยนต์เข้ามาให้ บริการลูกค้ายุคดิจิทัลใน อนาคต ตามเทรนด์นวัต กรรม Humanoid Robot ที่กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา ความบันเทิง รวมถึงการให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ ซึ่งแผนงานนี้ยังเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำการให้บริการดิจิทัลในมิติใหม่อย่างแท้จริง"
          โดยล่าสุด เอไอเอส ได้ร่วมกับ ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Institute of Field Robotics/ FIBO) นำหุ่นยนต์ "นะโม" Hum- anoid Robot ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทย มาทดลองให้บริการ ต้อนรับลูกค้าที่เอไอเอส ช็อป สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในอุตสาห กรรมโทรคมนาคมที่มีการนำหุ่นยนต์มาให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสนวัตกรรมการให้บริการด้วย หุ่นยนต์ที่ล้ำไปอีกขั้น ซึ่งการทดลองให้บริการ ดังกล่าวได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก และเอไอเอสมีแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้วยหุ่นยนต์ต่อไปในอนาคต