ระบบวิเคราะห์พื้นที่การตลาดแบบคลาวด์

นอสตร้า จับมือ แมพ มาร์เกตติ้ง เปิดตัวระบบการวิเคราะห์พื้นที่ทางการตลาดแบบคลาวด์เจ้าแรกในไทย เน้นลูกค้าองค์กรธุรกิจญี่ปุ่นที่มีการขยายธุรกิจมายังประเทศไทย นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า นอสตร้า แมพ ได้ร่วมมือกับ บริษัท แมพ มาร์เกตติ้ง จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น พัฒนา "TerraMap Thailand powered by NOSTRA" หรือ TMT ระบบการวิเคราะห์พื้นที่ทางการตลาดแบบคลาวด์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ มร.มาซาโนริ ชินเด็น ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมพ มาร์เกตติ้ง จำกัด กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Terra Map เป็นระบบการวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองทั้งหมด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย การบริหารจัดการร้านค้าสาขา ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค รองรับการบันทึกและ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมไปถึงข้อมูลสำมะโนประชากร การวิเคราะห์พื้นที่ทางการตลาด และการตัดสินใจอย่างแม่นยำจากการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น ปัจจุบันมีลูกค้าองค์กรในประเทศญี่ปุ่น ใช้งานมากกว่า 2,000 องค์กร สำหรับระบบ TMT ในประเทศ ไทย จะเป็นการวิเคราะห์พื้นที่ทางการตลาดแบบคลาวด์ สามารถบันทึกข้อมูลทางการตลาดจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และแสดงข้อมูลเป็นภาพ สัญลักษณ์หรือตัวเลขได้บนแผนที่ ผู้ใช้งานจะเห็นข้อมูลทางการตลาดแต่ละภาคหรือเขตการตลาดได้รวดเร็วและง่าย อัพเดทข้อมูลแผนที่และข้อมูลทางการตลาดให้ผู้ใช้งานปีละ 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.