CAT เผยความพร้อมบริการด้าน IT ตอบสนองแผนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ ยืนยันความพร้อมในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลของรัฐบาล ในงานสัมมนา The Greater Mekong Investment Forum ที่จัดโดย Euromoney Conferences เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนมุมมอง รวมถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

          ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ของ CAT กล่าวในการเสวนาหัวข้อ "การบรรลุความสำเร็จของเศรษฐกิจดิจิตอลของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง" เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ CAT ว่า ในขณะนี้รัฐบาลได้มีแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นความตื่นตัวในการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะ FinTech Startup หรือธุรกิจเกิดใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ หรือการให้บริการด้านการเงินแบบดิจิตอลที่จะเริ่มจากบริการการจ่ายเงินและการเก็บภาษีผ่านระบบดิจิตอล รวมไปถึงการสร้างสังคมแบบดิจิตอลอย่าง Smart City ที่จะเริ่มนำร่องในภูเก็ต และตามด้วยเชียงใหม่ โดย CAT จะสนับสนุนโครงการต่างๆ ของรัฐบาลด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านความเชื่อมโยงของเครือข่าย และความเชื่อมโยงของระบบการทำงาน ซึ่งหมายรวมถึงการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ทั้งนี้เพื่อให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันกับประเทศผู้ให้บริการชั้นนำของภูมิภาคอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย CAT ได้ขยายความจุระบบเคเบิลใต้น้ำในระบบต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อตรงจากไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในประเทศถูกลง เป็นการกระตุ้นการลงทุนจากผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ Startup ที่รัฐบาลต้องการให้การสนับสนุนภายในระยะเวลา 2 ปีของแผนการดำเนินงาน

          งานสัมมนา The Greater Mekong Investment Forum ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีตัวแทนภาคการลงทุนต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 700 ราย สะท้อนถึงความสนใจและทัศนคติที่ดีอย่างต่อเนื่องที่นักลงทุนนานาชาติมีต่อกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างไทย กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา ลาว และจีน และในฐานะผู้สนับสนุนของงานในครั้งนี้ CAT ได้แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการครบวงจรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก.