กรุงศรีฯผนึกญี่ปุ่นดึงยักษ์ไอทีมาไทย

 โพสต์ทูเดย์ - กรุงศรีฯ ลงนามข้อตกลงบีทีเอ็มยู ดึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จากโยโกฮามาเข้าไทย เล็งจับคู่ธุรกิจไตรมาส 4 ปีนี้
          นายมาซาอากิ ซูซูกิ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (บีทีเอ็มยู) และองค์กรความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโยโกฮามา (Yokohama Industrial Development Corporation-IDEC) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการจากประเทศไทยและนครโยโกฮามา เพื่อส่งเสริมธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
          ทั้งนี้ นครโยโกฮามาเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญของญี่ปุ่น มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไอทีและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องประมาณ 3,500 แห่ง นอกจากนั้น ยังมีอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ที่รัฐบาลไทยมุ่งเน้น ดังนั้นข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทั้งผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน โดยมีธนาคารกรุงศรีฯ และบีทีเอ็มยูทำหน้าที่เชื่อมโยงธุรกิจและให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการทั้งของไทยและญี่ปุ่น
          "ความร่วมมือดังกล่าวดำเนินการตามแผนธุรกิจของกรุงศรีฯ ในการผลักดันธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยกรุงศรีฯ จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการทำธุรกิจในต่างประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนาในเดือนนี้ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในนครโยโกฮามาเกี่ยวกับโอกาสของธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ของปี" นายซูซูกิ กล่าว
          สำหรับนครโยโกฮามามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากโตเกียว มีผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีจำนวนมาก และยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ส่งเสริมและพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อชีวิต ผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแห่งอนาคต ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)