"เวอไรซอน"เสนอ3พันล้านซื้อยาฮู

  นิวยอร์ก - เวอไรซอน คอมมิวนิเคชั่นส์ อิงค์ บริษัทด้านโทรคมนาคมสหรัฐ เสนอซื้อธุรกิจอินเทอร์เน็ตของยาฮูอิงค์ รอบที่ 2 เป็นมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ และคาดว่า ยาฮูจะเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอซื้ออย่างน้อยอีก 1 ครั้ง และข้อเสนออาจเปลี่ยนได้อีกในการเสนอซื้อรอบสุดท้าย
          เวอไรซอนระบุในสัญญาว่า บริษัทไม่ได้สนใจซื้อสินทรัพย์หลายประเภทของยาฮู อย่างเช่น สิทธิบัตร และอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ยาฮูกล่าวเมื่อต้นปีว่า บริษัทต้องการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท อย่างเช่น อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ ที่อาจทำเงินให้กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์
          ส่วนทีพีจี บริษัทหุ้นนอกตลาด ก็ยื่นข้อเสนอได้ทันกำหนดเช่นกัน แต่ยังไม่แน่ชัดว่า ผู้สนใจซื้อรายอื่น ที่เคยยื่นข้อเสนอซื้อยาฮูครั้งก่อน จะเข้าร่วมการเสนอซื้อรอบใหม่ แต่ทุกรายอาจ ไม่ได้ยื่นข้อเสนอซื้อธุรกิจหลักของยาฮู และอาจมีรายละเอียดโครงสร้างสัญญาที่ต่างกัน