INETปักธงรายได้โต30%เพิ่มทุนอัพฐานผ่านฉลุย

ทันหุ้น - INET ส่งซิกงบไตรมาส 2/2559 โตเด่น หลังธุรกิจ Cloud Solutions เติบโตต่อเนื่อง ชี้ทั้งปี 2559 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 30% แถมเตรียมเพิ่มทุน 262.52 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 3 บาท ผุดดาต้าเซ็นเตอร์เฟส 2 และ 3 ต่อเนื่อง หนุนธุรกิจโตอย่างมีนัยสำคัญ "มรกต กุลธรรมโยธิน"มั่นใจผู้ถือหุ้นตอบรับแผนเพิ่มทุนหมดทั้งจำนวน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 13 มิถุนายน 2559 นี้
          นางมรกต กุลธรรมโยธินกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider)แบบครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยเปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/2559 คาดว่าจะเติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา
          ปักธงรายได้ 30%
          เนื่องจากภาพรวมธุรกิจ Cloud Solutions มีการเติบโตอย่างโดดเด่นชัดเจน โดยปัจจุบันมีฐานลูกค้าที่ใช้บริการ Cloud อยู่ราว 600 บริษัท และตั้งเป้าปีนี้จะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 800-1,000 บริษัท และมั่นใจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ขณะที่ธุรกิจการให้บริการInternet Access, Co-Location, EDC Network Pool และบริการอื่นๆ ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้นปี 2559 มั่นใจรายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% จากปีก่อนอยู่ที่ 624.04 ล้านบาท
          สำหรับแผนเพิ่มทุนจำนวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท มั่นใจจะได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นหมดทั้งจำนวน โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 787.56 ล้านบาทนั้น บริษัทจะนำเงินจำนวน 300 ล้านบาท เพื่อทำการลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) เฟสที่ 2 และ 3 ที่จังหวัดสระบุรี เสริมศักยภาพธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งรายได้และกำไร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานบริษัท จำนวน 487.56 ล้านบาท
          โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวน 250,020,799 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาหุ้นละ 3 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 750,062,397 บาท กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 13 มิถุนายน 2559 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น 11-1 5 กรกฎาคม 2559 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)  21 มิถุนายน 2559 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น 22 มิถุนายน 2559 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) 17 มิถุนายน 2559 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 12,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP-INET 2016 ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 3 บาท เท่ากันรวมมูลค่าทั้งสิ้น 37,500,000 บาท
          นางมรกต กล่าวเสริมว่า การขยายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INETIDC3) เฟสที่ 2 และ 3  ต่อเนื่องจากเฟสที่ 1 ที่บริษัทกำลังสร้างอยู่ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของตลาด Co-Location และ Cloud Computing ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และสนับสนุนให้บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ลดลงจากเดิม 1.35 เท่า เหลือ 0.53 เท่า ทำให้ INET มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น ขณะเดียวกัน ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของบริษัทได้
          "INET-IDC3 เฟส 1, เฟส 2 และเฟส 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในช่วงไตรมาส 1/2560,ไตรมาส 1/2561 และไตรมาสที่ 4/2561 ตามลำดับ ดังนั้นผลการดำเนินงานในช่วงต่อจากนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า INET ก้าวเดินมาถูกทาง และจะเป็นกุญแจสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกธุรกิจให้ประเทศไทยได้" นางมรกตกล่าว
          รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้จากโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ประมาณปีละ 25.22% และคาดว่าจะสนับสนุนกำไรสุทธิบริษัทได้ประมาณ 138-511 ล้านบาทต่อปี บริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 39.37% ต่อปี และมีโอกาสในการแข่งขัน รักษาความเป็นผู้นำในตลาด Cloud Computing เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล