"กสท."ถกด่วนหลังรัฐขอใช้คลื่น เปิดช่องรายการทีวีดิจิทัล พีอาร์โครงการ"ประชารัฐ"

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 18/2559 วันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 2559 นี้ มีวาระประชุมน่าจับตา ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดให้มีช่องโทรทัศน์ของประชารัฐ โดยให้มีแนวทางพิจารณาการอนุญาตช่องสาธารณะเพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้กลไกประชารัฐ เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินการลงสู่ระดับพื้นที่ให้มากขึ้น โดยได้ทำหนังสือสอบถามมายัง กสทช.
          ทั้งนี้ สำนักงานได้วิเคราะห์เพิ่มเติมว่า การประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐ จัดอยู่ในกลุ่มผู้รับใบอนุญาตใหม่ กิจการสาธารณะประเภทที่สาม ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน ลำดับหมายเลขช่อง 10 ซึ่งเป็นช่องเดียวกับช่องรายการสถานีวิทยุรัฐสภาในปัจจุบัน รวมทั้งหากการประชาสัมพันธ์เรื่องกลไกประชารัฐ โดยจัดตั้ง ช่องโทรทัศน์ขึ้นใหม่จะมีภาระการลงทุนทั้งเครื่องมือและบุคลากร ซึ่งน่าจะสามารถทำการผลิตรายการ หรือร่วมผลิตรายการ หรือขอแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการ ผ่านทางช่องรายการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ช่อง 5 ช่อง 11 ไทยพีบีเอส ช่อง 10 รัฐสภา รวมทั้งยังสามารถขอความร่วมมือจากช่องเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐได้อย่างเร่งด่วนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
          นางสาวสุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้คลื่นความถี่ฟรีทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะจะว่างอยู่ถึง 8 ช่อง แต่ใช่ว่ารัฐบาล หรือหน่วยงานใดขอมาแล้ว กสทช.จะให้ได้เลย เพราะการให้ใบอนุญาตต้องผ่านกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎกติกาที่วางไว้ สำคัญคือต้องมีการกำหนดและประกวดคุณสมบัติที่ครบถ้วนในการต้องเป็นทีวีบริการสาธารณะจริงๆ ไม่ใช่ใช้ในฐานะเป็น กระบอกเสียงของรัฐ ทุกวันนี้รัฐก็คุมสื่อของรัฐ ได้อยู่แล้ว และใช้เวลาของสื่อเอกชนด้วย การ ขอโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องใหม่ไม่ใช่เรื่องเล็ก
          "ส่วนตัวจึงเห็นสอดคล้องกับสำนักงานว่า รัฐบาลสามารถใช้ช่อง 5 ช่อง 11 ได้แทนการมาขอช่องใหม่ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีหลายหน่วยงานสนใจจะขอใบอนุญาตทีวีบริการสาธารณะหลายองค์กร ทั้งช่องด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัยสาธารณะ และอื่นๆ ตนเห็นว่า กสทช.เปิดให้มีการมายื่นขอได้'กสท.'ถกด่วนหลังรัฐขอใช้คลื่นตามกฎหมาย แต่ต้องมีกติกาการกำหนดและประกวดแข่งขันคุณสมบัติ (Beauty Contest) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้มาเป็นโทรทัศน์บริการสาธารณะอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ ไม่ใช่การเพิ่มจำนวนสื่อของรัฐในลักษณะการโฆษณาประชาสัมพันธ์" นางสาวสุภิญญากล่าว
          นอกจากนี้มีวาระการขอความร่วมมือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติของผู้รับใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล