ไอซีที-กศน.-ดีแทคหนุนเทคโนโลยีดิจิตอล

นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีได้ผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกัน  โดยเตรียมดำเนินงานผ่านศูนย์ดิจิตอลชุมชนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุดได้ร่วมมือกับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการและบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งกระทรวงไอซีทีและ กศน. จะให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนด้วยสื่อดิจิตอลผ่านศูนย์ดิจิตอลชุมชน และศูนย์ กศน.ตำบล และขยายผลไปยังระดับหมู่บ้าน  ส่วนดีแทคจะจัดทำหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับชุมชน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนต่าง ๆ ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อพัฒนาและสร้างรายได้ต่อไป
          ทั้งนี้จากข้อมูลของทั้ง 2 กระทรวงพบว่าที่ตั้งของศูนย์ กศน.ตำบล และศูนย์ดิจิตอลชุมชน กระจายอยู่ตามพื้นที่จึงไม่เกิดความซ้ำซ้อน ดังนั้น การลงนามความร่วมมือกันของทั้ง 3 ฝ่าย จึงเป็นการเพิ่มช่องทางเพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพิ่มขึ้น ตั้งเป้าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างน้อย 1 ล้านคน.
--จบ--