ธุรกิจต้องเร่งปรับรับมือยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น

  การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่ต้องเผชิญแรงกดดันให้เดินหน้าเปลี่ยนสู่ยุคเศรษฐกิจ แอพพลิเคชั่น และผลกระทบนี้ชัดเจนมากในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ก่อให้เกิดกระแสใหม่ของเทคโนโลยีที่จะพลิกเปลี่ยนไปจากโฉมหน้าธุรกิจเดิม
          วิคแมนโคเชีย จากซีเอ เทคโนโลยี กล่าวว่า ความท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล ไม่ได้หยุดแค่รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เท่านั้น ซึ่งหากมองในวงกว้างจะเห็นความสำคัญระดับเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานอย่างยืดหยุ่นตั้งแต่ในระดับโปรเจกต์ขึ้นมา
          หัวใจของปัญหานี้ก็คือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่จะต้องสร้างสมดุลให้ได้ ระหว่างนวัตกรรมใหม่ๆ ส่วนแบ่งการตลาด และมาร์จิ้นผลกำไร รวมทั้งแยกแยะเส้นแบ่งบางๆ ระหว่างเรื่องของความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ในสถานการณ์ที่ทุกธุรกิจเข้าสู่โลกของซอฟต์แวร์ และเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น
          "พวกเรากำลังอยู่ในโลกยุคใหม่ที่ทุกธุรกิจและรูปแบบการทำงานต่างๆ ที่เราเคยรู้จักจะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบดิจิทัลเป็นหลัก มีการใช้งานแอพพลิเคชั่น มือถือต่างๆ มากมาย ที่จะเปลี่ยนทุกอย่างนับตั้งแต่วิธีที่เราทำกับข้าว ไปจนถึงการวางแผนเกษียณอายุ" วิคแมนโคเชีย อธิบายเพิ่มเติม
          ดังนั้น นับต่อไปนี้ทุกธุรกิจจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่นแบบต่างๆ และเป็นจุดติดต่อลูกค้า โดยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องพึ่งพาการใช้งาน Application Programming Interface หรือ APIs ต่างๆ มากขึ้น เพื่อบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์มือถือหรือเซอร์วิสต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ สำหรับคู่ค้าและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
          อย่างไรก็ตาม การเปิดให้ข้อมูลในระบบขององค์กร รวมทั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้บุคคลที่สามเข้าใช้งานผ่านการใช้ APIs จะเพิ่มระดับความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยขึ้นได้
          แนวคิดเรื่องระบบดิจิทัลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้น ที่ผ่านเคยมองกันแค่เฉพาะเรื่องการสั่งการและควบคุม แต่ปัจจุบันมุมมองด้านนี้ได้พัฒนาเปลี่ยนไป โดยแม้โครงสร้างหลักของการรักษาความปลอดภัย อย่างเช่นระบบ Firewall การป้องกันการบุกรุกระบบ และการประสานงานรักษาความปลอดภัยยังเป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องการอยู่เช่นเดิม แต่แนวคิดการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันจะต้องมองต่อไปให้ไกลขึ้นว่าเป็นส่วนที่ช่วยหนุนธุรกิจอีกด้วย
          ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยยังถูกพูดกันอยู่แค่ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยระบบออนไลน์ การโจมตีระบบออนไลน์ ปัญหามัลแวร์และการเจาะระบบ ซึ่งการมีโครงสร้าง ระบบรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องเป็นเรื่องจำเป็น และในยุคที่บริการเพียงเล็กน้อยสามารถสั่งการให้ APIs เข้าใช้ข้อมูลที่สร้างจากตัวเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้ทันที ทำให้ธุรกิจต้องมองแนวคิดเรื่องระบบไอดีการรักษาความปลอดภัยกันใหม่
          ดังนั้น ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจจะต้องกำหนดขึ้นมาใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้การตัดสินใจในทางยุทธศาสตร์ที่ทุกองค์กรต้องมี แต่ที่ต่างออกไปก็คือ ในครั้งนี้ระดับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีมากมายมหาศาล