ชี้ตลาดอีเพย์เมนต์อนาคตไปได้สวย"ไอพีพีเอส"หนุนรัฐใช้ไอทีเต็มสูบ

 ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไอพี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด หรือ IPPS เปิดเผยว่า จากการที่ภาครัฐสนับสนุนในการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้ใช้ไอที ( Digital Literacy) เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังคนในการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น คาดว่าจะทำให้ตลาดชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(อีเพย์เมนต์)เติบโตสูงขึ้น
          ในส่วน ไอพีพีเอส จะเน้นการทำตลาดไปที่โมบายเพย์เมนต์แอพพลิเคชั่น ที่จะนำไปสู่กลุ่มการตลาดที่กว้างขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่พร้อมอยู่แล้ว โดยเฉพาะการมาของ 4G จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง แอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางดิจิทัล ในการชำระเงินได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันคนไทยนิยมใช้การชำระเงินผ่านอินเตอร์เนตแบงกิ้งเป็นอันดับ 1 รองลงมา เป็นบัตรเครดิต และโมบายเพย์เมนต์ ตามลำดับ
          พร้อมคาดว่าในอนาคตการใช้งาน โมบายเพย์เมนต์จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะจากการที่มีการเปิดเสรีอาเซียนในปีนี้ ทำให้ตลาดแรงงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งแรงงานกัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทย ทำให้รูปแบบของการโอนเงินระหว่างประเทศในรูปแบบอีเพย์เมนต์เป็นทางเลือกใหม่ ที่เหมาะสำหรับแรงงานที่ไม่มีบัญชีเงินฝากในประเทศไทย รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในไทยด้วย ดังนั้น ไอพีพีเอส มีการลงทุนวางระบบโครงสร้าง พื้นฐานไปแล้วประมาณ 200 ล้านบาท และเตรียมใช้เงินลงทุนอีกประมาณ 100 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีนับจากนี้