ดิจิตอลไทยเนื้อหอมต่างชาติสนลงทุน นักธุรกิจเกาหลีประเดิมดูลู่ทางกว่า100 ไตรมาสแรกยื่นขอส่งเสริม1.35พันล้าน

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ สำนักงานบีโอไอประจำกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมมือกับศูนย์อาเซียน-เกาหลี นำคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้มาร่วมงานสัมมนาหัวข้อโอกาสและลู่ทางการลงทุนอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทย และเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนไทย โดยจะมีนักธุรกิจทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมงานกว่า 100 ราย เนื่องจากรัฐบาลไทยมี นโยบายสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล ทำให้นักลงทุนทั้งไทยและจากต่างประเทศแสดงความสนใจที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 มีการยื่นขอรับส่งเสริมของโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอลจำนวน  67 โครงการ เงินลงทุน 1.35 พันล้านบาท และในปี 2558 มีโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจำนวน 183 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 1.89 หมื่นล้านบาท
          นายโชคดีกล่าวว่า สำหรับการจัดงานสัมมนาโอกาสและลู่ทางการลงทุนอุตสาหกรรมไอที จะมีการนำเสนอเรื่อง บรรยากาศการลงทุนในไทยและนโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยโดยบีโอไอ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทย และแผนแม่บทการสนับสนุนอุตสาหกรรมไอซีที การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจและหาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันระหว่างนักลงทุนเกาหลีใต้กับนักลงทุนไทย
          "นอกจากนี้ วันที่ 24-25 พฤษภาคมนี้ คณะนักลงทุนจากเกาหลีใต้จะเดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยงานด้านไอทีและดิจิตอลของไทย อาทิ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ซอฟต์แวร์พาร์ค) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยการเดินทางมาดูลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย และเจรจาธุรกิจกับบริษัทไทยในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่คณะของฝ่ายไทย ซึ่งนำโดยรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เดินทางไปชักจูงการลงทุนจากเกาหลีใต้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บีโอไอจึงมั่นใจว่า นักธุรกิจเกาหลีใต้มีความมั่นใจต่อศักยภาพในการรองรับการลงทุนของไทยเป็นอย่างดี" นายโชคดีกล่าว