"เอไอเอส"เอาจริงยื่นชิงคลื่น900

 เอไอเอสส่งตัวแทนยื่นเอกสารร่วมประมูลคลื่น900 วางหลักประกันเป็นแบงก์การันตีมูลค่า 3,783 ล้านบาท ส่วนรายอื่นยังเงียบ กสทช.พร้อมเดินหน้าตาม กระบวนการ
          ในที่สุด บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  หรือ เอไอเอส ได้ตัดสินใจเข้ายื่นเอกสารเพื่อรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์รอบสอง ในนามของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับเบิลยูเอ็น โดยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
          เวลาประมาณ 14.00 น. นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  ได้เดินทางมายื่นเอกสารพร้อมวางหลักประกัน 3,783 ล้านบาท
          ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ส่งตัวแทนเข้ายื่นเอกสารเพื่อเข้าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ พร้อมวางหลักค้ำประกันเป็นแบงก์การันตีของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย  มูลค่า 3,783 ล้านบาท ตามกำหนด โดยใน วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จะเข้าสู่กระบวนการประกาศคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล หลังจากนั้นคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ก็จะตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ ก่อนที่จะมีการเคาะราคาในวันที่ 27 พฤษภาคม โดยจะเริ่มเปิดต้นการประมูลตั้งแต่เวลา 09.00  น. เป็นต้นไป ณ ราคาตั้งต้น 75,654 ล้านบาท
          "แม้ว่าอาจมีผู้ประมูลเพียงรายเดียว  เพราะยังไม่มีรายอื่นเข้ามายื่นเอกสารในขณะนี้ แต่กระบวนการก็จะต้องจัดประมูลตามที่ กสทช.กำหนดไว้ทุกกระบวนการ โดยผู้เข้าประมูลจะต้องเคาะเพื่อยืนยันที่ราคาตั้งต้น เป็นครั้งแรก ซึ่งหากมีรายเดียวก็จะเป็นผู้ชนะการ ประมูลครั้งนี้ในการเคาะครั้งแรกดังกล่าว" นาย ฐากร กล่าว
          ทั้งนี้ กสทช.ได้เตรียมงบประมาณที่ใช้จัดการประมูลทั้งสิ้นราว 10 ล้านบาท โดยบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นผู้ทิ้งงานไม่นำเงินมาชำระค่าใบอนุญาตตามกำหนด เป็นเหตุให้ กสทช.ต้องเปิดประมูลอีกรอบ