ไอซีทีจัดใหญ่"ดิจิตอลไทยแลนด์"หวังช่วยกระตุ้นเกิดธุรกิจยุคใหม่

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า วันที่ 26-28 พฤษภาคม ไอซีทีจะจัดงาน "ดิจิตอล ไทยแลนด์ 2016" ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้และความเข้าใจด้านดิจิตอลด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศและนานาชาติ กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ในการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเยาวชน ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ไปจนถึงทุกภาคส่วน
          นายอุตตมกล่าวว่า ในงานจะมีทั้งเสวนาและนิทรรศการจากเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 60 รายมาร่วมออกบูธ เช่น ไมโครซอฟต์, ไลน์, ซัมซุง และไอบีเอ็ม แบ่งเป็น 6 โซน คือ 1.โซนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 2.โซนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล เช่น อี-คอมเมิร์ซ การนำเทคโนโลยีดิจิตอลไปใช้ในภาคเกษตรกรรม ปฏิรูปกระบวนการผลิตแบบเดิมให้เป็นระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 3.โซนการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ การให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 4.โซนการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วนของภาครัฐยุคใหม่ 5.โซนพัฒนากำลังคนเข้าสู่ยุคดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 6.โซนสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เช่น การให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ยุคใหม่
          นายอุตตมกล่าวว่า ใน 2 ปีนี้ ไอซีทีมุ่งหวังวางรากฐานการขับเคลื่อนการก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล โดยเป้าหมายรูปธรรมระยะสั้นคือการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ให้ครบทุก 75,000 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จภายในมิถุนายน 2560 ซึ่งจะเริ่มเดือนมิถุนายนนี้ และขยายเกตเวย์รองรับปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในและต่างประเทศให้มากขึ้น โดยวางโครงข่ายไฟเบอร์ใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (เคเบิล ซับมารีน) นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน ไอซีทีจะเปิดตัวศูนย์บ่มเพาะดิจิตอลสตาร์ตอัพ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่ (สตาร์ตอัพ) ภายใต้ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ไอซีที ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา