CAT ร่วมสนับสนุน Asia IoT Business Platform เตรียมเปิดใช้งานเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นมหกรรมการจัดแสดงเทคโนโลยีในระดับนานาชาติครั้งสำคัญ เพื่อตอกย้ำการรับรู้และการใช้เทคโนโลยี Internet of Things ( IoT) ในภูมิภาคเอเชีย โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นเมื่อปีที่ผ่านมา
          ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างยิ่ง CAT จึงได้พัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการเปิดเส้นทางเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกผ่านระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำในหลากหลายเส้นทาง และในปีนี้ CAT มีแผนการเปิดใช้งานเส้นทางใหม่ ได้แก่ APG ซึ่ง CAT ร่วมลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท โดยจะเป็นระบบเคเบิลใยแก้วใต้น้ำที่เชื่อมโยงโดยตรงจากประเทศไทย ไปยังมาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม, ฮ่องกง, จีน, เกาหลี และญี่ปุ่น ทำให้ CAT Internet Gateway เป็นผู้ให้บริการรายเดียวในประเทศไทยที่ใช้งานระบบ ใต้น้ำโดยตรงจากประเทศไทยไปยัง Content Provider ที่มีความนิยมในต่างประเทศโดยตรง อาทิ Google, Facebook, Microsoft, Line, Akamai, Amazon โดยระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ นับเป็นเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่ดีที่สุดและมีเสถียรภาพมากที่สุด ซึ่งปัจจุบัน CAT Internet Gateway มีจำนวนและขนาดแบนด์วิธในการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากที่สุดในประเทศไทย เทียบเท่าผู้ให้บริการชั้นนำของภูมิภาค โดยมีการเชื่อมต่อไปยังสิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงมีแผนขยายวงจรเชื่อมต่อขนาด 100 กิกะบิตต่อวินาทีไปยังภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีแบนด์วิธรวมกว่า 500 กิกะบิตต่อวินาที ทำให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน CAT Internet Gateway สามารถเข้าถึง Content ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และปีนี้เราได้ทุ่มงบพัฒนาระบบและอุปกรณ์อีกกว่า 200 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงข่ายให้รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ให้สามารถใช้งานเครือข่ายได้ถึงระดับเทราบิตต่อวินาที
          นอกจากนี้ CAT ยังให้บริการกับโครงข่ายมหาวิทยาลัย หรือ UNINET โดยมีการเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านวงจรส่วนบุคคลความเร็วสูงไปยัง Internet Gateway ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานส่งผ่านข้อมูลในโครงข่าย อีกทั้งการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่อีกหลากหลายหน่วยงานเพื่อพัฒนาองค์กรและการให้บริการกับภาคประชาชน รวมถึงผู้ให้บริการไอเอสพีชั้นนำ อาทิ ทรู, ทีโอที, 3BB, AWN ก็ได้ให้ความไว้วางใจเชื่อมต่อผ่าน CAT Internet Gateway โดยปีนี้ตั้งเป้ารายได้ CAT Internet Gateway ไว้กว่า 1,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายและการใช้งานสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ หรือ C-Internet, อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร, CAT Data Center และการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ my by CAT
          โดยภายในงาน Asia IoT Business Platform (AIBP) ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 นี้ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ CAT จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของ CAT ในการเป็นผู้ให้บริการด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถรองรับการใช้งาน IoT ได้อย่างสมบูรณ์.