คลังเปิดลงชื่อใช้อี-เพย์เมนต์15ก.ค.นี้

โพสต์ทูเดย์-คลังดีเดย์ใช้อี-เพย์เมนต์รับเงินผ่านระบบ เดือน ต.ค. ส่วนการชาระค่าสินค้าและบริการเริ่ม ม.ค. 2560
          นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 พ.ค. 2559 จะมีการประชุมคณะกรรมการ ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) หรืออี-เพย์เมนต์แห่งชาติ โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อเปิดตัวอี-เพย์เมนต์แห่งชาติอย่างเป็นทางการ จะมีทั้งการเปิดเว็บไซต์และโลโก้ รวมถึงแผนการดำเนินการของระบบทั้งหมด
          ทั้งนี้ ในวันที่ 15 ก.ค. 2559 จะเป็นวันแรกที่จะมีการลงทะเบียนใช้ระบบอี- เพย์เมนต์ โดยประชาชนทุกคนสามารถไปลงทะเบียนกับธนาคารของรัฐทุกแห่ง โดยใช้เลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ในการผูกติดเลขที่บัญชีของธนาคาร โดยผู้ลงทะเบียนจะรับเงินผ่านระบบได้ในเดือน ต.ค. 2559 และเริ่มใช้จ่ายเงินชาระสินค้าและบริการตั้งแต่เดือน ม.ค. 2560
          นายสมชัย กล่าวว่า รัฐบาลจะมีการจับเลขในสลิปแจกเงินรางวัลก้อนใหญ่ให้กับผู้ชาระเงินและผู้ประกอบการรับชาระเงินในระบบอี-เพย์เมนต์ เพื่อจูงใจให้คนเข้าระบบอี-เพย์เมนต์ ซึ่งเงินรางวัลจะต้องมากเพื่อให้เกิดแรงจูงใจจริงๆ ในส่วนของค่าธรรมเนียมการชาระเงินทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะต่ำเพื่อดึงดูดให้คนมาใช้ระบบอี-เพย์เมนต์
          สำหรับผู้ประกอบการนั้น กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการสำรวจจำนวนเพื่อแจกเครื่องรับชาระเงิน หรือ ECD กรมบัญชีกลางก็สำรวจจำนวนหน่วยราชการ เบื้องต้นน่าจะมีจำนวน 4-5 แสนเครื่อง จากทั้งหมด 2 ล้านเครื่อง โดยรัฐบาลจะจัดจ้างเอกชนให้เป็นผู้วางเครื่องทั้งหมดประมาณเดือน ส.ค.เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด