"สตาร์ทอัพ"แนะรัฐแก้กฎหมายเอื้อลงทุน

นายกเทค สตาร์ทอัพ แนะรัฐบาลแก้กฎหมายเอื้อการลงทุน ทำงานอย่างจริงจังอย่าหวังสร้างกระแส ระบุ อยากเห็นคนไทยได้ใช้แอพฝีมือคนไทย
          นายไผท ผดุงถิ่น นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ หรือ Thailand Tech Startup Association และผู้ก่อตั้ง Builk.com กล่าวว่า ประเทศไทยมีความแปลกที่สตาร์ทอัพเริ่มต้นด้วยการผูกกับวงการโทรคมนาคม ขณะที่ต่างประเทศไม่ใช่ และประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายที่พูดถึงสตาร์ทอัพ แต่เมื่อรัฐบาลนำมาเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล จึงต้องการให้รัฐบาลจริงจังในการขับเคลื่อนไม่ใช่ทำตามกระแส
          อย่างไรก็ตาม ปัญหาของสตาร์ทอัพไทยคือกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติ ทำให้สตาร์ทอัพคนไทยกว่า 20 บริษัท ต้องไปจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นรัฐบาลต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรก สมาคมฯต้องการให้ประเทศไทยมีสตาร์ทอัพที่มีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้ได้ เป็นภารกิจของรัฐ ที่ต้องหาโจทย์ใหม่ ๆ ซึ่งรัฐต้องทำจริงจัง อยาก เห็นธุรกิจที่ไทยทำแอพแล้วสร้างมูลค่า ได้สูง ๆ
          "สิ่งที่สมาคมเห็นปัญหาระดับชาติ คือประเทศมีปัญหาเยอะ แต่การแก้ปัญหากลับเป็นสตาร์ทอัพต่างชาติดึงเม็ดเงินไปต่างประเทศ เช่น การจราจร การท่องเที่ยว ก็ใช้แอพต่างประเทศ ทุกวันนี้การแชตแอพก็เป็นแอพของต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เองและควรสร้างแอพเอง สุดท้ายประเทศไทยก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง ซื้อต่างประเทศ รัฐบาลกำลังผลัก ดันแต่อยากให้ทำอย่างจริงจัง".
--จบ--