ทรูฟันกำไรพุ่ง25%อานิสงส์คว้าคลื่น900

ไทยโพสต์ * ทรู ชูรายได้ไตรมาสแรก 2 หมื่นล้าน ดันกำไรพุ่ง 25% อานิสงส์คว้าคลื่น 900 MHz
          นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน คณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเร ชั่น เปิดเผยว่า ผลประกอบการของกลุ่มทรูในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา มีรายได้จากการให้บริการโดยรวมจำนวน 2.08 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยเป็น การเติบโตของรายได้ในทั้ง 3 กลุ่ม ธุรกิจหลัก โดยเฉพาะธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่
          ขณะที่ผลกำไรสุทธิ จำนวน 1,968 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 เมื่อเทียบกับผลกำไรจำนวน 1,569 ล้านบาท ในปีก่อน หรือเติบโต 25% อันเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่ายและ บริการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน DIF ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่มทรู ซึ่งถือหน่วยลงทุนอยู่ร้อยละ 28 สามารถรับรู้มูลค่าเพิ่มนี้เป็นจำนวน 2.9 พันล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2559
          "กลุ่มทรู ประสบความสำ เร็จในการเพิ่มรายได้ได้อย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโทร ศัพท์เคลื่อนที่ที่มีส่วนแบ่งตลาดรายได้จากการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นเป็น 22% ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาทั้งนี้ การได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz มาเพิ่มเติม นับเป็นบันไดขั้นสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของกลุ่มให้แข็งแกร่งและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึง ณ สิ้นไตรมาส 1 บริษัทมีฐานผู้ใช้บริการทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนถึง 20.4 ล้านราย ซึ่งช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดรายได้เพิ่มขึ้น เป็น 22% จาก 19% ในปีก่อน"
          ด้านบริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ของทรูออนไลน์ยังคงเติบ โตแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยโครงข่ายบรอดแบนด์ของทรูออนไลน์ มีความครอบคลุมแล้วกว่า 6.8 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทรูออนไลน์ มีฐานลูกค้าบรอดแบนด์ที่เติบโตต่อเนื่องเป็น 2.5 ล้านราย และมีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 665 บาท ในไตรมาส 1 ปี 2559 ส่วนรายได้จากการให้บริการของทรูวิชั่นส์ เติบโต 5.8% จากปีก่อนหน้า เป็น 3 พันล้านบาท.