3 ค่ายมือถือสนลงทุนเคเบิลใต้น้ำ "อุตตม" พร้อมรับมือยุคอินเตอร์เน็ตบูม

 “อุตตม”พร้อมรับมือยุคอินเตอร์เน็ตบูม
          นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะหารือถึงแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล ให้มีข้อสรุปภายในไตรมาส 3 ปี 2559 เพื่อให้จัดตั้งได้ในต้นปี 2560 โดยเบื้องต้นจะเริ่มจากทรัพย์สินที่เป็นเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ (ซับมาลีน เคเบิล) ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศก่อน โดยให้บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือแคท เป็นหลักในการดำเนินการ เพราะเป็นผู้ให้บริการเคเบิลใยแก้วใต้น้ำหลักของประเทศ ที่มีเส้นทางเคเบิลมากกว่า 5-6 เส้นทาง
          ขณะเดียวกัน ให้นำเส้นทางเคเบิลใยแก้วของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่มีอยู่ 2 เส้นทางมาร่วมด้วยและยังเปิดกว้างให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมด้วย ซึ่งมีเอกชนที่สนใจ ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งต้องรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา
          ส่วนเม็ดเงินที่จะลงทุนนั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าใช้เงินจากโครงการอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านทั้งหมด 20,000 ล้านบาท หรือเฉพาะในส่วนการลงทุนขยายซับมาลีนเคเบิล 5,000 ล้านบาท
          “การจัดตั้งกองทุนร่วมโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลนั้น เพื่อระดมทุนลงทุนขยายเส้นทางเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในอีก3-5 ปีข้างหน้าตามนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลและการติดตั้งอินเตอร์เน็ตทุกหมู่บ้านของประเทศ”.