5บิ๊กลงขันเคเบิลใต้น้ำ ร่วมทุนภาครัฐวางโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีลดซ้ำซ้อน

 5 บิ๊กลงขันเคเบิลใต้น้ำ
          โพสต์ทูเดย์ - 5 บริษัทใหญ่ในธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบุว่า สนใจเข้าร่วมลงทุนกับกระทรวงไอซีทีในโครงการเคเบิลใต้น้ำเพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาครัฐเร่งเดินหน้าศึกษารูปแบบการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที
          โพสต์ทูเดย์ - "อุตตม" เผย 5 กลุ่มทุนสื่อสาร สนใจร่วมลงทุนโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ พร้อมกรุยทางตั้งอินฟราฯ ฟันด์
          นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเอกชนรายใหญ่ในธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร 5 ราย คือ เอไอเอส ดีแทค บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท ล็อกซเล่ย์ และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น แสดงความสนใจที่จะร่วมกับภาครัฐในการลงทุนโครงการขยายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีของรัฐบาล ที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านบาท สำหรับลงทุนโครงการดังกล่าว
          "การเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนครั้งนี้ แนวคิดคือการแชร์โครงข่ายร่วมกันและลดการลงทุนที่ซาซ้อน แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเอกชนแต่ละรายจะร่วมลงทุนในสัดส่วนเท่าใด แต่ในส่วนของภาครัฐได้จัดสรรเงินเพื่อลงทุนขยายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยทุกอย่างจะชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง และเริ่มลงทุนจริงในปี 2560" นายอุตตม กล่าว
          นายอุตตม ระบุว่า กระทรวงไอซีทียังร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาว่าในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ปริมาณความต้องการใช้โครงข่ายหรือแบนด์วิดท์จะเป็นอย่างไร จากนั้นจึงกำหนดรูปแบบการลงทุนโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ วงเงินลงทุนทั้งหมด และสัดส่วนการเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุน เป็นต้น
          นอกจากนี้ คณะทำงานจะศึกษาข้อดีข้อเสียของการนำทรัพย์สินที่ลงทุนไปจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานว่า จะแยกเป็นกองทุนรวมโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ และกองทุนรวมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน หรือนำทรัพย์สินมารวมกันและตั้งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพียงกองทุนเดียว โดยจะต้องคำนึงถึงความสนใจของนักลงทุนด้วย จากที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรักเจอร์ฟันด์) ด้านไอทีซีของภาครัฐ
          ทั้งนี้ รัฐบาลอนุมัติแผนและงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ 1.การขยายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำและพัฒนาเกตเวย์ของประเทศไทย 5,000 ล้านบาท และ 2.การลงทุนขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบดำเนินการ 1.5 หมื่นล้านบาท และกระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม และบริษัท ทีโอที ลงทุน โดยจะเริ่มลงทุนเดือน พ.ค.นี้ และแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 2560