คนร.ลุยจัดตั้งกองทุนโทรคมนาคมแห่งชาติ

แจ้งวัฒนะ * รมว.ไอซีที เผย คนร.เห็นชอบแนวทางตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเทเลคอมแห่งชาติ เผยเอกชนสนใจร่วมลงทุนซับมารีนเคเบิ้ลระหว่างประเทศ 5 ราย
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้เห็น ชอบในหลักการเรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งจะมีการหารือกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ว่าจะเลือกรูปแบบจัดตั้งลักษณะใด และจะ ใช้งบประมาณอย่างไร เนื่องจากก่อนหน้านี้ กระทรวงได้งบประมาณในการติดตั้งอินเทอร์ เน็ตหมู่บ้าน 15,000 ล้านบาท และในงบประมาณรอบที่ 2 อีก 5,000 ล้านบาท อาจอยู่ในส่วนโครงการซับมารีนเคเบิ้ล ซึ่งต้องหารือกันว่า หากจัดตั้งกองทุนแล้ว จะนำงบส่วนนี้มารวมกันหรือไม่ อย่างไร ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด
          ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทุนเพื่อ ขยายซับมารีนเคเบิ้ลระหว่างประเทศนั้น รัฐ บาลยังคงเปิดกว้างนอกจากให้ บมจ. กสท โทร คมนาคม หรือ CAT เป็นแม่งานแล้ว เบื้องต้นมีเอกชนที่สนใจเข้าร่วมแล้ว 5 ราย ได้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส, บมจ.โทเทิ่ล แอคเซ็สหรือ ดีแทค, บมจ.ทรู คอปอร์เรชั่น, บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น และ บมจ.ล็อกซเล่ย์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการหารือกันว่าจะระดมทุนในลักษณะใด เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ และในช่วงต้นปี 2560 จะได้เห็นการลงทุนอย่างแน่นอน
          สำหรับโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใหมู่บ้านนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงส่วนร่างของเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ทีโออาร์ โดยจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า อีกทั้งตอนนี้ได้จำนวนหมู่บ้านที่ไม่ทับซ้อนกับการทำงานของ กสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 40,000 หมู่ บ้าน คาดว่าในปีแรก มิ.ย.2559-มิ.ย.2560 จะสามารถติดตั้งได้ 16,000 หมู่บ้าน และเชื่อว่าภาย ในสิ้นปี 2560 จะติดตั้งได้ครบ 40,000 หมู่บ้าน
          อย่างไรก็ตามทั้ง 3 โครงการดังกล่าวจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลมีพื้นฐานโครงสร้างที่มั่นคง เป็นโครง การหลักที่จะสร้างความสนใจให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุน ซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะเชิญโพร วายเดอร์ด้านคอนเทนต์มาลงทุนสร้างเซิร์ฟ เวอร์ในไทยอยู่แล้ว.