"กสท."จูง"อินฟอร์เมติกซ์พลัส"ชูจุดเด่นพัฒนาแอพสื่อสารลดต้นทุนด้านซอฟต์แวร์

 นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)หรือแคท เปิดเผยว่า แคทได้ร่วมมือกับบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัสเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น"Mozer"ให้เป็นระบบสื่อสารบนโมบายล์แพลตฟอร์มที่เน้นจุดเด่นด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับตอบโจทย์หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ต้องการเครื่องมือสื่อสารที่มีปะสิทธิภาพ
                    ทั้งนี้เนื่องจากแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นระบบปิดออกแบบเพื่อรองรับการบริหารจัดการตามโครงสร้างขององค์กร ป้องกันข้อมูลสำคัญ หรือข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรรั่วไหลสะดวกในการบริหารจัดการและรวบรวมจัดเก็บข้อมูลสำหรับภารกิจขององค์กร พร้อมทั้งฟีเจอร์เด่นๆที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารได้หลากหลายเช่นการถ่ายทอดสดผ่านสมาร์ทโฟน และใช้งานสื่อสารแบบวิทยุสื่อสารได้ทั่วประเทศ โดยเชื่อมต่อกับระบบวิทยุสื่อสารเดิมเครือข่ายวีเอชเอฟลและซีบีได้ รวมถึงฟังก์ชันต่างๆเช่น การกำหนดกลุ่มเพื่อการสื่อสารขององค์กร ส่งข้อความ ข้อมูลมัลติมีเดีย ภาพ วีดิโอ สติกเกอร์ โทร.ฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต
                    นายสุวัฒน์ อินมุตโต กรรมการผู้จัดการอินฟอร์เมติกซ์ กล่าวว่า ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นด้านการสื่อสารใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการพัฒนาระบบมือถือ 3 จี และ 4จี ซึ่งสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างแคทกับอินฟอร์เมติกซ์ พลัสช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มความสามารถการสื่อสารที่หลากหลายในยุคดิจิตอล ทดแทนการสื่อสารรูปแบบเดิม พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ได้เกือบ 50%.
--จบ--