"อุตตม" ไล่บี้เน็ตหมู่บ้านทั่วประเทศ

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ภายในเดือน พ.ค.นี้ จะเร่งโครงสร้างโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงทุกที่และเชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้าน ราว 70,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยจะต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เนื่องจากขณะนี้ทางสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติงบประมาณ 15,000 ล้านบาท ตามขั้นตอนแล้ว ฉะนั้น กระทรวงไอซีทีจะต้องเร่งดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ โทรคมนาคมตามเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) เพื่อให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้ง ซึ่งตามแผนการดำเนินการจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามในสัญญา
          "ก่อนหน้านี้ได้ส่งทีมลงพื้นที่ เพื่อสำรวจเบื้องต้นแล้วว่าหมู่บ้านใดมีอินเทอร์เน็ต และไม่มีอินเตอร์เน็ต ซึ่งบางหมู่บ้านเอกชนก็ได้เข้าไปให้บริการแล้ว ฉะนั้น กระทรวงไอซีทีจะเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีบริการอินเตอร์เน็ตก่อน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ขณะเดียวกันจะต้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อย่างเข้มข้น เพื่อให้การติดตั้งอุปกรณ์บริการอินเตอร์เน็ต ไม่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อลดการลงทุน และประหยัดงบประมาณของรัฐด้วย ซึ่งผมจะเกาะติดงานเน็ตหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด เพราะต้องการให้ประชาชนได้ในงานบริการอินเตอร์เน็ต"
          ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน) หรือแคท ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงทุนสร้างสายเคเบิลใต้น้ำหรือซัมมาลีน เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ วงเงินลงทุนราว 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศ แต่ไม่ขยายวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
          นายอุตตมกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะเร่งผลักดันโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (สตาร์ทอัพ) ในแต่ละชุมชนด้วย เพราะการสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพ จะทำให้เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ในชุมชนด้วย โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปกำหนดพื้นที่ที่จะเป็นโครงการนำร่องศูนย์ดิจิตอลชุมชนและ เครือข่ายบ่มเพาะได้ ซึ่งอาจจะต้องแบ่งเป็นภาคก่อนแล้ว ลงระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามลำดับขั้นตอน เพราะการสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจในประเทศด้วย
--จบ--