''ดีแทค''เดินหน้าดิจิทัลไทยแลนด์ดัน6ยุทธศาสตร์ 

 "ดีแทค" ชูไวท์เปเปอร์ ดัน 6 ยุทธศาสตร์เสนอรัฐบาลร่วมเดินหน้าสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล หวังยกระดับไทยสู่ผู้นำด้านดิจิทัลในอาเซียนภายในปี 2563

          นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า ได้ทำรายงานภายใต้ หัวข้อ "เส้นทางสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกคน" และนำเสนออย่างเป็นทางการในงาน Asia Pacific Digital Societies Policy Forum 2016 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 เม.ย.2559 ที่ผ่านมา กำหนด 6 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อให้รัฐบาลได้พิจารณาพร้อมร่วมเดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

          "การนำเสนอสมุดปกขาว หรือ White Paper หัวข้อเส้นทางสู่ดิจิทัลไทยแลนด์เป็นคำมั่นสัญญา และแผนระยะยาวที่ดีแทค จะสนับสนุนไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงร่วมผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจในภูมิภาค รายงานฉบับนี้ดีแทคจึงมุ่งเน้นสรรหาแผนงานในอนาคตที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไทยไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบในปี2563"

          นายนอร์ลิ่ง กล่าวว่า สิ่งที่ดีแทคนำเสนอจะช่วยผลักดันประสิทธิภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ชัดเจนขึ้น และทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันสู่นวัตกรรมเชิงมหภาคและการเติบโตที่สำคัญของชาติ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

          ชง 6 ยุทธศาสตร์

          ทั้งนี้ ดีแทคได้กำหนด 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่1 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยไทยยังมีอุปสรรคต่อการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในแง่ของการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งเครือข่ายดิจิทัลแบบพื้นฐาน และโมบาย ที่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะในเทคโนโลยี 4จี

          ดังนั้น ข้อเสนอแนะของดีแทค คือ รัฐบาลต้องพิจารณากำหนดแผนจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum Roadmap) และจัดการประมูลคลื่นความถี่คลื่น 700, 850, 1800, 2300 และ 2600 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ของประชากรทั้งแบบโครงสร้างพื้นฐานและอินเทอร์เน็ตบนมือถือในราคาที่เหมาะสม สอดคล้องเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ภายในปี 2559 จะนำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบรอดแบนด์สู่ 30,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

          โดยดีแทคยังสนับสนุนภาครัฐสำหรับการจัดทำกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในการสร้างเสาสถานีฐานในพื้นที่ห่างไกล และพัฒนาโครงสร้างเครือข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำร่วมกัน

          ยุทธศาสตร์ที่2 ระบบนิเวศเชิงนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้เศรษฐกิจไทยบรรลุเป้าหมายและเพิ่มศักยภาพสูงสุด เทคโนโลยีดิจิทัลจะต้องเข้าถึงภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี ถือเป็นจำนวนมากกว่า 99% ของธุรกิจในไทย ดีแทคมุ่งเน้นส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลของธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการโดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการ ดีแทค แอคเซอเลอเรท ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ พร้อมผลักดันเป็นรูปธรรมด้วยการจัดตั้ง บริษัท ดีแทค แอคเซอเลอเรท จำกัด ส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนสตาร์ทอัพไทย โดยเร่งสนับสนุนสร้างนักรบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

          โดยตั้งเป้าปี 2563 จะผลักดันเหล่าสตาร์ทอัพไทยให้มีมูลค่า 2,000 ล้านบาท และก้าวสู่อันดับ 1 ของสตาร์ทอัพกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตั้งเป้าสร้าง Tech Giant ให้เกิดขึ้นในไทย

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคมที่เท่าเทียม มุ่งลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างประชากรในเมืองและชนบท และเพิ่มรายรับของประชากรในชนบทโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร นอกจากการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของโครงการอินเทอร์เน็ต ฟอร์ ออล ข้อเสนอของดีแทคยังรวมถึงการเชื่อมต่อคนไทยจากการดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชนสู่บริการด้านสุขภาพ การศึกษา การเงิน และการเกษตร ด้วยการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม

          ปรับก.ม.-เน้นแข่งเป็นธรรม

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ปัจจัยหลักของโครงการดิจิทัลไทยแลนด์คือ ข้อมูลที่โปร่งใสและทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ ปัจจุบันไทยยังคงตามหลังประเทศพัฒนาแล้วในด้านบริการสาธารณะออนไลน์พื้นฐานต่างๆ โดยข้อมูลสาธารณะส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  ดีแทคเสนอแนะทำความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งมีทรัพยากรที่จำเป็นต่อการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ เช่นบริการเพย์สบาย (Paysbuy) ของ ดีแทคที่ขยายบริการด้านการเงินการธนาคารผ่านบริการบนมือถือ

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทุนมนุษย์ ความท้าทายหลักของไทย คือ การเสริมความแข็งแกร่งทั้งด้านความรู้ดิจิทัลและภาษาอังกฤษ เพื่อให้แรงงานไทยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่เชื่อมต่อ การศึกษาระดับสูงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง และต้องเริ่มจากการสร้างเสริมทักษะพื้นฐานไอซีทีแก่ประชากรทั้งหมด ดีแทคมีข้อเสนอให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในส่วนนี้ด้วยการจัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรบุคคลที่สามารถให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องและทันสมัย

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 กรอบการทำงานองค์รวมเพื่อดิจิทัลไทยแลนด์ ดีแทคเสนอให้ปรับปรุงร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันที่เป็นธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน

          รวมถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่จะจัดสรรคลื่นความถี่ผ่านการประมูลแข่งขันที่โปร่งใสควรเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลในประเทศไทย