คนไทยใช้เน็ตเพิ่มปีละ50% กลุ่มทรูทุ่ม 340 ล้าน ขยายแบนด์วิดธ์เป็น 800 กิ๊ก

 กลุ่มทรู มองไทยมีโอกาสเป็น "ฮับ" ภูมิภาค ด้านอินเตอร์เน็ตเกตเวย์-วงจรเช่าระหว่างประเทศ  หยอดเม็ดเงิน  340 ล้านบาท ลงทุนขยายแบนด์วิดธ์เพิ่มเป็น 800 กิกะบิตต่อวินาที แบะท่าสนใจร่วมรัฐลงทุนสร้างอินเตอร์เน็ตเกตเวย์
          นายสุพจน์ มหพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการระหว่างประเทศ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ (TIG) จำกัด เปิดเผยว่า อินเตอร์เน็ตเกตเวย์และบริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่อง และเป็นพื้นฐานสำคัญในกลุ่มฮาร์ดอินฟราสตักเจอร์ ตามนโยบายดิจิตอลอีโคโนมีของรัฐบาล  ทั้งนี้มองว่าไทยมีโอกาสในการเป็นศูนย์กลางหรือฮับ ทางด้านอินเตอร์เน็ตเกตเวย์และบริการวงจรเช่าระหว่างประเทศภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งในส่วนของกลุ่มทรู มีการลงทุนขยายการลงทุนอินเตอร์เน็ตเกตเวย์และวงจรเช่าระหว่างประเทศ ต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่เติบโตขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 50%
          โดยปีนี้คาดว่าจะมีการลงทุนราว 340 ล้านบาท เพื่อขยายขนาดช่องสัญญาณ หรือ แบนด์วิดธ์บนเครือข่ายหลัก (Backbone Network) เป็น 800 กิกะบิตต่อวินาที จากเดิมปี 2558 ที่ผ่านมาขนาดแบนด์วิดธ์ของเครือข่ายหลัก อยู่ที่ประมาณ 350 กิกะบิตต่อวินาที
          นอกจากนี้ในส่วนบริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ ปัจจุบันกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งสาขาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยลูกค้ากลุ่มนี้มีความต้องการแบนด์วิดธ์ปริมาณมากและคุณภาพบริการที่ดี โดยกลุ่มลูกค้าองค์กรนั้นมีความต้องการใช้งานวงจรไปยังประเทศปลายทางที่หลากหลายมากขึ้น บริษัทจึงร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับโลก เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการในต่างประเทศให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผ่านมากลุ่มทรูได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ภายใต้โครงการ "แฮนด์ อิน แฮนด์" (Hand-inHand Program) กับบริษัทไชน่าโมบายล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากประเทศจีน และบริษัทสตาร์ฮับฯ จากประเทศสิงคโปร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแบบบูรณาการสำหรับกลุ่มพันธมิตรผู้ให้บริการนานาชาติที่เพิ่มขึ้น
          สำหรับภาพรวมธุรกิจบริการระหว่างประเทศ กลุ่มทรูนั้น บริษัททรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์  จำกัด (TIG) ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ และบริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ มีรายได้ในปีที่ผ่านมา 1.4 พันล้านบาท คาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 พันล้านบาท  เติบโตขึ้น 25% ขณะที่บริการด้านเสียง ปีที่ผ่านมามีรายได้ 900 ล้านบาท คาดว่าปีนี้จะมีรายได้ 1 พันล้านบาท เติบโตขึ้น 10%  และบริการโรมมิ่ง ภายใต้บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล โรมมิ่ง จำกัด (TIR) นั้นปีที่ผ่านมามีรายได้ 1.3 พันล้านบาท คาดว่าปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันล้านบาท  เติบโตขึ้นราว 12%
          ดร.รุ่งเรือง กมลเดชเดชา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์  จำกัด (TIG)  กล่าวว่า ข้อมูลจากหน่วยงานกลางล่าสุดระบุว่าในเดือนเมษายน ไทยมีปริมาณการใช้งานแบนด์วิดธ์ ทั่วประเทศราว 1,200 กิกะบิตต่อวินาที เติบโตขึ้นต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งภายในปีนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่ปริมาณการใช้งานจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,400-1,500 กิกะบิตต่อวินาที เนื่องจากการขยายใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นหลังการเปิดให้บริการ 4G และการขยายการลงทุนเข้ามาในไทยของบริษัทข้ามชาติ
          ทั้งนี้กลุ่มทรู ให้ความสนใจในการร่วมลงทุนอินเตอร์เน็ตเกตเวย์มูลค่า 5 พันล้านบาท ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล หากมีนโยบายเปิดกว้างให้เอกชนร่วมลงทุน โดยความเห็นส่วนตัวมองว่ารูปแบบการร่วมลงทุนรัฐและเอกชน น่าจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากจะได้ไม่เกิดการลงทุนทับซ้อน และการรวมตัวกันเช่าวงจรระหว่างประเทศในปริมาณมาก  ยังช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ทำให้ต้นทุนการให้บริการลดลง