''ทรู''ผนึก2ชาติพัฒนาเกตเวย์ให้บริการเน็ต 

นายสุพจน์ มหพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด (ทีไอจี) กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัท ไชน่า โมบายล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากประเทศจีน และบริษัท สตาร์ฮับ จำกัด จากประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการแฮนด์ อิน แฮนด์

          ทั้งนี้ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่ม สำหรับพัฒนาบริการให้ทั้งลูกค้าบุคคลและองค์กร โดยในเอ็มโอยูมีกรอบความร่วมมือ 5 ด้านคือ 1.อุปกรณ์เครื่องลูกข่าย (ดีไวซ์) 2. โมบาย บิสิเนส 3.ดาต้า บิสิเนส 4. เน็ตเวิร์ค และ 5. อินเทอร์เน็ตและอินโนเวชั่น

          กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 3 บริษัท คือ ทีไอจี ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมูนิเคชั่น (ทีไอซี) และทรู อินเตอร์เนชั่นแนล (ทีไออาร์)

          ปีที่ผ่านมา ทีไอจีมีรายได้ 1,400 ล้านบาท ปีนี้ ตั้งเป้าหมายจะเติบโต 25% เป็น 1,800 ล้านบาท ทีไอซี จากรายได้ 900 ล้านบาท ปี 2559 จะขยายตัว 12% อยู่ที่ 1,000 ล้านบาท ทีไออาร์ จากรายได้ 1,300 ล้านบาท จะเพิ่มอีก 15% เป็น 1,500 ล้านบาท

          ปัจจุบัน ทีไอจี มีส่วนแบ่งตลาดการใช้แบนด์วิธเกตเวย์ 27% จากผู้ประกอบการในตลาด 7 ราย ปีนี้ตั้งเป้าหมายรายได้จะเติบโตเพิ่มขึ้นจากโครงสร้างการให้บริการขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ เพื่อรองรับการใช้งานลูกค้าโทรศัพท์มือถือ บรอดแบนด์ รวมทั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายย่อย (ไอเอสพี)

          ทีไอจีให้บริการ ทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปีนี้จะเร่งการขยายขีดความสามารถการให้บริการ โดยเพิ่มความจุช่องสัญญาณมากขึ้นจากสิ้นปี 2558 มีขนาดแบนด์วิธของเครือข่ายหลัก (แบ็กโบน) ราว 300 กิกะบิตต่อวินาทีจะขยายเป็น 800 กิกะบิต ต่อวินาที โดยใช้เงินลงทุน 340 ล้านบาท