พาสซีฟไว-ไฟ"ใช้แทนที่"บลูทูธ"

ทีมนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชิปส่ง-รับสัญญาณไร้สาย หรือไว-ไฟแบบใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเชื่อมต่อไร้สายในระยะใกล้ซึ่งกันและกันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ เพื่อรองรับยุคที่อุปกรณ์ทุกชนิดสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ หรือยุคอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ที่กำลังจะมาถึงนั่นเอง
          นวัตกรรมใหม่ซึ่งถูกเรียกว่า "พาสซีฟไว-ไฟ" สามารถเชื่อมต่อเพื่อส่งและรับชุดข้อมูลหรือ "แพคเกจ" แบบไร้สายได้ในระยะทางสั้นๆ และส่งข้อมูลได้สูงสุดเพียง 11 เมกะบิตต่อวินาที แม้ว่าจะต่ำกว่าไว-ไฟมาตรฐานในเวลานี้มาก แต่ก็ส่งผ่านข้อมูลได้สูงกว่าเทคโนโลยีบลูทูธที่ใช้กันอยู่ในเวลานี้มากเช่นเดียวกัน ในขณะที่พาสซีฟไว-ไฟกินพลังงานน้อยกว่าไว-ไฟทั่วไปราว 10,000 เท่า และน้อยกว่าบลูทูธ แอลอี กับ ซิกบี ราว 1,000 เท่า ทำให้เหมาะสำหรับทราฟิกอินเตอร์เน็ตสำหรับไอโอทีภายในบ้านที่ไม่จำเป็นต้องมีความเร็วสูง และไม่จำเป็นต้องสื่อสารไร้สายในระยะไกล แต่ประหยัดพลังงานและใช้งานต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน
          เหตุผลที่ทำให้ชิปเซตไว-ไฟแบบใหม่สิ้นเปลืองพลังงานน้อยมากนั้น เนื่องจากพาสซีฟไว-ไฟใช้การเชื่อมต่อสัญญาณเป็นดิจิตอล หรือที่เรียกว่าดิจิตอล เบสแบนด์ ทั้งหมด
          ต่างกับชิปไว-ไฟปกติที่ใช้ทั้งดิจิตอลและสัญญาณคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกนั่นเอง