"เอไอเอส"ค้านมติกทค.ปัดใช้คลื่น900ทรูฟรี

 "เอไอเอส" ส่งหนังสือถึง"กทค." ค้านมติ กรณีไม่ต่ออายุมาตรการเยียวยาลูกค้า 2จีคลื่น900 อ้างคำสั่ง คสช.ให้กสทช.อนุโลมผู้ใช้บริการต่อเนื่องจนกว่าจะมีผู้ให้บริการรายใหม่เปิดบริการ
          รายงานข่าวระบุว่าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์ และพัฒนา บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2จี บนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ได้ส่งหนังสือถึง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) หลังมีมติไม่อนุมัติให้ขยายมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 (มาตรการเยียวยาฯ) โดยขอให้กทค.พิจารณาทบทวนมติดังกล่าวและเสนอแนวทางการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่านคลื่นความถี่ 900 เพื่อคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการ
          ทั้งนี้ เอไอเอสไม่เห็นด้วยและขอคัดค้าน มติกทค.เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2559 ที่ไม่อนุมัติให้ มีการขยายระยะเวลาของมาตรการเยียวยาฯ ออกไป เพราะเหตุผลที่ กทค.ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ให้แก่ ผู้ชนะการประมูลรายใดรายหนึ่งแล้ว
          โดยเอไอเอส ขอให้บริการต่อไปโดยใช้คลื่นความถี่ 900 ในชุดที่ 1 ช่วงคลื่น 895-905 และ 940-950 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่บริษัทแจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัดชนะประมูล แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการชำระเงิน ค่าประมูลเหมือนคลื่นความถี่ชุดที่ 2
          ดังนั้นการใช้คลื่นความถี่ในชุดที่ 1 ต่อไป จึงไม่เป็นการขัดขวางหรือลิดรอนสิทธิของ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ชุดที่ 2 ซึ่ง มติกทค.จึงขัดกับประกาศฯ เยียวยาฯ ที่ต้องมีความต่อเนื่อง
          นอกจากนี้ มติกทค. ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจากการไม่อนุมัติ ให้ขยายระยะเวลามาตรการเยียวยาฯ ให้เอไอเอส ที่เพิ่งผ่านมา 5 เดือน ขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ขยายเวลาเยียวยาฯ ให้ผู้ใช้บริการคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ให้แก่ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) กว่า 2 ปี  ขณะเดียวกันตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 94/2557 สั่งให้ กสทช.ชะลอการประมูล โดยให้ กสทช.คุ้มครองผู้ใช้บริการหลังสิ้นสุดสัญญาสัมทปานให้ผู้ใช้บริการใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบันทึกข้อความคสช.ที่อนุมัติให้ กสทช.คุ้มครองผู้ใช้บริการต่อเนื่อง ซึ่งนำประกาศ กสทช มาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะมีการประมูลและผู้ให้บริการรายใหม่
          เอไอเอส เห็นว่าหากปฏิบัติตามมติ กทค.โดยให้สิ้นสุดมาตรการเยียวยาฯ ทันที จะก่อให้เกิด ความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก
          ตามที่สำนักงาน กสทช.ประชุมหารือถึงแนวทางการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 900 ร่วมกับบริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ทียูซี) และทีโอที เมื่อวันที่9 มี.ค.ที่ผ่านมา ในที่ประชุมสำนักงาน กสทช.ได้แจ้งให้เอไอเอส ทราบถึงมติบอร์ดกทค.ไม่อนุมัติขยาย มาตรการเยียวยาฯ และรับทราบข้อเสนอของทียูซี ที่ให้เอไอเอส ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 จำนวน 10 เมกะเฮิรตซ์ ที่ทียูซีประมูลได้ในการให้บริการต่อไปได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น
          "ขอยืนยันว่าเอไอเอสไม่สามารถรับข้อเสนอดังกล่าวของทียูซีได้ เนื่องจากขัดต่อกฎหมายและรัฐไม่ได้เป็นผู้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้น แต่อย่างใด"