มติกทค.ไม่ขยายมาตรการเยียวยาคลื่น900

 กทค. มีมติไม่ขยายมาตรการเยียวยาคลื่น900 เมกะเฮิรตซ์ของเอไอเอส ให้สำนักงานออกคำสั่งให้การโอนย้ายลูกค้าที่ค้างในระบบ6แสนรายให้แล้วเสร็จโดยด่วนนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ไม่ให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ขยายมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่น 900 เมกะ เฮิรตซ์ ออกไปอีก โดยให้ยึดตามมติ กทค. เดิมว่าเมื่อออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ชนะการประมูลแล้วถือว่าสิ้นสุดการคุ้มครอง
          นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ออกคำสั่งทางปกครองให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ เอไอเอส และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค โอนย้ายลูกค้าไปยังกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรายใหม่โดยด่วน เนื่องจากการปฏิเสธการโอนย้ายของเอไอเอส และ ดีแทค ไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิเสธการโอนย้ายทั้ง 8 ประการ ตามที่กำหนดในข้อ 4.9 ของเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
          "ตอนนี้ได้รับแจ้งว่าลูกค้าที่จะโอนย้าย 6 แสนราย ติดปัญหา สำนักงาน กสทช. ต้องเข้าไปตรวจสอบว่ากระบวนการขอโอนย้ายเลขหมายถูกต้องตามที่ได้มีการร้องเรียนมาหรือไม่ เพื่อให้การโอนย้ายเร็วขึ้น กสทช.จึงให้ผู้ใช้งาน 2จี คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่ปัจจุบันเหลืออยู่กว่า 8 ล้านเลขหมาย สามารถไปขอเปลี่ยนซิมใช้เบอร์เดิมจากผู้ให้บริการรายใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลานัมเบอร์พอร์ต 3 วันทำการเหมือนที่ผ่านมา".